TANDTC thông báo kết quả Hội nghị TW 11 và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đ. Việt | 31/10/2019, 16:35

Ngày 31/10, TANDTC tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng khóa XII và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ TANDTC.

Tại Hội nghị,  đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã thông báo nhanh các nội dung chính của Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

TANDTC thông báo kết quả Hội nghị TW 11 và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị

Theo đó, từ ngày 7- 12/10/2019, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng đã họp bàn về nhiều nội dung quan trọng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2020-2022; Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII…

Phó Chánh án TANDTC cho biết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Ban hành nhiều văn bản tương đối đồng bộ, toàn diện; nhiều vấn đề khó, phức tạp đã được giải quyết và đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

TANDTC thông báo kết quả Hội nghị TW 11 và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Trần Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khẳng định các nội dung Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là những nội dung quan trọng và có tính chiến lược, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đề nghị các đảng viên trong đơn vị nghiên cứu sâu, nắm vững các nội dung để vận dụng tốt vào chức trách nhiệm vụ của chi bộ, chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên cũng được nghe đồng chí Trần Anh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TANDTC thông báo kết quả Hội nghị TW 11 và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị