Tòa án địa phương

TAND TP. Dĩ An (Bình Dương): Cải cách để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử

Lan Dương 21/02/2024 - 19:23

TAND TP. Dĩ An (Bình Dương) đang tích cực cải cách thủ tục hành chính – tư pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử theo Chỉ thị 02/CT-CA ngày 15/01/2024 của TANDTC.

Trong thời đại số hóa hiện nay, xây dựng Tòa án điện tử là xu thế tất yếu. Bản chất của Tòa án điện tử là chuyển đổi số các hoạt động của Tòa án, trong đó cốt lõi là chuyển đổi số hoạt động tố tụng để hình thành một phương thức tố tụng mới trên nền tảng số. Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử, TAND TP. Dĩ An đã triển khai thực hiện việc chuyển đổi số thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính – tư pháp.

Theo đó, TAND TP. Dĩ An đã tích hợp các biểu mẫu tố tụng liên quan đến thủ tục nộp đơn khởi kiện, các quy định về thẩm quyền giải quyết của Tòa án; các quy định pháp luật về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án vào 01 mã QR Code. Sau đó niêm yết mã tại đơn vị để khi người dân đến liên hệ làm việc, có thể dùng điện thoại quét mã tải file về và thực hiện công việc hành chính của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Đó là cải cách thiết thực bởi hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức khi đến Tòa án thực hiện các thủ tục hành chính đều không có biểu mẫu về tố tụng, không biết về trình tự thủ tục xử lý đơn kiện cũng như thủ tục sao lục bản án, quyết định, các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

tand-tp-di-an.jpg
TAND TP. Dĩ An luôn tích cực cải cách thủ tục hành chính

Ngoài ra, để tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý, TAND TP. Dĩ An đã tích hợp các quy định pháp luật và các biểu mẫu về trợ giúp pháp lý vào 01 mã QR Code. Cải cách này nhằm giúp cho người dân hiểu rõ và nắm bắt được những quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần giúp người dân được trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Để thực hiện tốt hơn việc theo dõi, quản lý án, TAND TP. Dĩ An sử dụng phần mềm acess và scan bản án, quyết định các loại án tại đơn vị theo từng năm, tạo từng thư mục riêng biệt để dễ tìm kiếm. Trước đây để thực hiện trích sao một bản án, quyết định nhân viên Văn phòng phải rà sổ giải quyết theo tên bị cáo mà các đương sự cơ quan tổ chức cung cấp để xác định số bản án giải quyết. Sau đó, đến các tập quyết định, bản án lưu qua các năm để tìm kiếm và sao y, khiến việc giải quyết tốn thời gian.

Khắc phục bất cập đó, Chi đoàn TAND TP. Dĩ An đã thực hiện công trình thanh niên gắn liền với hoạt động tại đơn vị, cụ thể: Căn cứ vào phần mềm acess theo dõi án thụ lý giải quyết từ năm 2018 đến nay, đoàn viên tiếp tục cập nhật tất cả dữ liệu thụ lý, giải quyết theo dõi từ năm 1999 đến năm 2018. Ngoài ra, Chi đoàn đơn vị còn thực hiện scan bản án, quyết định các loại án tại đơn vị theo từng năm, tạo từng thư mục riêng biệt để dễ tìm kiếm.

Hiện tại, việc trích sao bản án, quyết định qua các năm rất dễ dàng, cán bộ Tòa án sử dụng công cụ tìm kiếm gõ tên đương sự, bị can, bị cáo trên máy. Hệ thống sẽ tự hiển thị thông tin các vụ án có liên quan đến nội dung tìm kiếm và thông tin giải quyết... Do đó, công tác sao lục bản án, quyết định được thực hiện kịp thời nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Ngoài ra, toàn thể công chức và người lao động TAND TP. Dĩ An còn thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc nhằm nâng cao chất lượng, từng bước thực hiện mô hình văn phòng làm việc không giấy tờ.

Đơn vị đã chủ động cập nhật đầy đủ dữ liệu vào phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc của TAND để phục vụ cho việc giám sát tiến độ xử lý và giải quyết các vụ, việc;

Hiện, 100% Thẩm phán tại đơn vị đều tương tác, sử dụng, khai thác triệt để các tính năng của phần mềm Trợ lý ảo như mã hóa bản án, dò chính tả, đưa các vướng mắc khó khăn lên trợ lý ảo để được giải đáp … và quyết tâm sử dụng có hiệu quả phần mềm trợ lý ảo trong quá trình giải quyết các loại án.

Đơn vị thường xuyên kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu của cá nhân, tổ chức đăng ký trực tuyến cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án thông qua Hệ thống đăng ký trực tuyến của TAND. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai, tổ chức có hiệu quả các phiên tòa, phiên họp trực tuyến theo quy định.

Với những cải cách thiết thực đó, TAND TP. Dĩ An đang là một trong những đơn vị tiên phong, năng động, sáng tạo của hệ thống TAND tỉnh Bình Dương trên lộ trình hướng đến xây dựng Tòa án điện tử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP. Dĩ An (Bình Dương): Cải cách để đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử