TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Thái Tôn | 12/09/2019, 09:54

TAND tỉnh Vĩnh Phúc không ngừng nâng cao chất lượng xét xử góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người cán bộ, Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ đầu năm 2019, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, đặc biệt là công tác giải quyết xét xử các loại án.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các vụ việc phải được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc độc lập xét xử và nguyên tắc suy đoán vô tội để nâng cao chất lượng xét xử.

Chú trọng phối hợp với VKSND hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Trang thông tin điện tử của Tòa án; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

Thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, tập trung nỗ lực giải quyết, xét xử các loại án, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. 

Đồng thời TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc của người quản lý đối với công chức trong TAND hai cấp; nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra.

Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Hoa phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác TAND hai cấp năm 2019

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết, xét xử được 2.390 vụ, việc trong tổng số 3.286 vụ việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 73%; số vụ việc còn lại trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật và đang tiếp tục được xem xét, giải quyết.

So với cùng kỳ năm 2018 số vụ, việc thụ đã thụ lý tăng 153 vụ việc, đã giải quyết tăng 63 vụ việc. Trong đó, đã đưa nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm ra xét xử, giải quyết kịp thời, nghiêm minh.

Nhìn chung, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án của các đơn vị trong TAND hai cấp được đảm bảo, không có trường hợp kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được giải quyết đúng pháp luật; đã quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải, đối thoại khi giải quyết án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, nên tỷ lệ công nhận thỏa thuận, hòa giải thành đạt cao.

Hòa giải, đối thoại thành 1.155 vụ, đạt tỷ lệ 81,39%

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Thông báo số 121a-TB/BNCTW ngày 20 tháng 9 năm 2018; Kế hoạch số 301/KH – TANDTC ngày 01 tháng 10 năm 2018; Quyết định số 184/QĐ – TANDTC ngày 04 tháng 10 năm 2018 của TANDTC về tiếp tục mở rộng thực hiện thí điểm Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng thời thực hiện Quyết định 1270-QĐ-TU ngày 18/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung tâm hòa giải, đối thoại tại TAND tỉnh và 5 TAND cấp huyện đã được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2018. Các Trung tâm Hòa giải, đối thoại với 33 hòa giải viên, đối thoại viên đã tiến hành hòa giải các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động; đối thoại các khiếu kiện hành chính trước khi Tòa án thụ lý.

Sau 09 tháng thí điểm các Trung tâm Hòa giải, đối thoại đã nhận 1.589 đơn khởi kiện; đưa ra hòa giải, đối thoại 1.419 vụ; hòa giải thành, đối thoại thành 1.155 vụ, đạt tỷ lệ 81,39%. Nhiều vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, dễ dẫn đến xung đột đã được hòa giải, đối thoại thành công.

Các Trung tâm Hòa giải, đối thoại đã giảm số lượng vụ việc mà TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc phải thụ lý, giải quyết, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân; giảm áp lực số lượng vụ việc Tòa án phải giải quyết thông qua mở phiên tòa xét xử; tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của các cơ quan tư pháp, đương sự, Nhà nước và xã hội.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương

TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương

Một số phiên toà xét xử của TAND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngoài công tác giải quyết, xét xử các vụ án, các mặt công tác khác cũng luôn được TAND hai cấp quan tâm như: Công tác thi hành án hình sự; công tác kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực; công tác văn phòng (báo cáo, thống kê; văn thư, lưu trữ; hành chính quản trị...) luôn được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo đạt chất lượng và thời gian yêu cầu; công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp thực hiện đảm bảo kịp thời, nhanh gọn theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; luân chuyển điều động...) luôn được Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc đúng trình tự, quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của TANDTC.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, lãnh đạo TAND tình Vĩnh Phúc đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong TAND hai cấp thực hiện tốt 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án lớn mà dư luận và xã hội quan tâm.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Tòa án, Hội thẩm nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, Thẩm phán hệ thống Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”; “Gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Bài liên quan
TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Ngày 22/1, TAND hai cấp tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương