TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017

Minh Quân | 18/01/2017, 08:39

Ngày 17/1, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai công tác năm 2017.

TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017

Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trung Uy phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Tôn Long Hiếu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phạm Trung, Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh cùng với các đồng chí lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh; lãnh đạo TAND cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; các vị Hội thẩm cùng đông đảo cán bộ công chức TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi Phan Ngọc Minh đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, trong năm 2016, TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi thụ lý 4.889 vụ án các loại, đã giải quyết 4.843 vụ, đạt tỷ lệ 99%, còn lại 46 vụ hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017

Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi Phan Ngọc Minh báo cáo kết quả trước Hội nghị

Tỷ lệ xét xử, giải quyết án hình sự của TAND hai cấp đạt rất cao, vượt xa chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều đơn vị đạt tỷ lệ 100%. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo tính nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi và nhân thân của người phạm tội trong từng vụ án, đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tiếp tục được cân nhắc kỹ và được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong số các vụ án đã giải quyết, Tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử lưu động 139 vụ án hình sự ngay tại địa bàn nơi tội phạm xảy ra, góp phần quan trọng trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Đối với các vụ việc dân sự, số lượng các vụ việc dân sự  mà TAND hai cấp thụ lý, xét xử, giải quyết tiếp tục tăng. Tuy nhiên, với ý thức trách nhiệm cao, TAND hai cấp đã tập trung cao độ cho việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự.

Tỷ lệ các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, đã đáp ứng yêu cầu và chỉ tiêu do Quốc hội, TANDTC và HĐND tỉnh đề ra. Bên cạnh đó, TAND hai cấp còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác như: công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể, công tác Văn phòng,….

TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh tặng cờ thi đua TAND cho lãnh đạo TAND TP Quảng Ngãi và TAND huyện Mộ Đức

Kết thúc các phong trào thi đua của TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2016, có 2 tập thể được Chánh án TANDTC tặng “Cờ thi đua TAND”, 6 tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 9 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua TAND” và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Ngoài ra, TAND tỉnh Quảng Ngãi còn vinh dự được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua” vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017

Phó Chánh án TAND tỉnh Phan Ngọc Minh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh TAND hai cấp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm công tác 2016. Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; thường xuyên thực hiện việc rút kinh nghiệm công tác xét xử; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - tư pháp với việc hoàn thiện, thống nhất quy trình, thủ tục và kiện toàn bộ máy, tổ chức, lấy việc ứng dụng công nghệ thông tin làm nòng cốt nhằm xây dựng nề nếp làm việc khoa học, hiệu quả, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận với công lý.

Chánh án Phạm Trung Uy thông qua nhiệm vụ trong năm 2017. Theo đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, TANDTC, Tỉnh ủy, HĐND có liên quan đến hoạt động của Tòa án, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lượt cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự, tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết vụ án Hành chính; tăng cường công tác xét xử lưu động; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định của pháp luật, các bản án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án.

Cùng với đó, làm tốt công tác điều động, biệt phái Thẩm phán, Thư ký để bổ sung cho các Tòa án cấp huyện có số lượng lớn các vụ án phải giải quyết. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và Hội thẩm nhân dân hai cấp.

Mạnh dạn đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý công việc, đảm bảo các vụ việc phải được thụ lý và giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án hai cấp. Đẩy mạnh thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, xây dựng Tòa án “Thân thiện – gần dân”, là chỗ dựa của nhân dân và là nơi bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017

Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Minh Tiến tặng giấy khen cho các Hội thẩm nhân dân lập thành tích xuất sắc

Song song đó, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kế hợp với thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngủ Thẩm phán, cán bộ, công chức hệ thống TAND” gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Cũng tại buổi hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Phạm Trung Uy đã trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp cho 2 Thẩm phán Trịnh Thị Thu Lan và Nguyễn Đức Dũng; trao quyết định Thẩm phán sơ cấp cho 8 Thẩm phán.

Bên cạnh đó, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố và trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017