TAND tỉnh Hưng Yên triển khai công tác năm 2020

Mạnh Hùng | 16/01/2020, 18:14

Ngày 16/1, TAND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán TANDTC.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí, Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Hưng Yên, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC, đồng chính Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành trong tỉnh và cán bộ TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên.

TAND tỉnh Hưng Yên triển khai công tác năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Phó Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên cho biết, năm 2019, Toà án hai cấp của tỉnh đã giải quyết, xét xử 3.590 vụ án các loại, trong tổng số 4.028 vụ án đã thụ lý, đạt 89,1 %. Số vụ án còn lại là mới thụ lý đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. So với năm trước số vụ án đã thụ lý tăng 159 vụ; đã giải quyết, xét xử tăng 162 vụ. Trong đó: Toà án nhân dân tỉnh thụ lý 450 vụ; giải quyết, xét xử 408 vụ; Toà án nhân dân cấp huyện thụ lý 3.578 vụ; giải quyết, xét xử 3.182 vụ.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Tòa án trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên đề ra một số phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2020 như:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 và Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên về nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, xét xử các loại án năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp.

TAND tỉnh Hưng Yên triển khai công tác năm 2020

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản như: Đảm bảo 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự và 65% trở lên đối với các vụ án hành chính. Giải quyết đạt 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án. Phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự đạt từ 60% trở lên; 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tiếp tục tăng cường đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán và Hội thẩm; tạo điều kiện thuận lợi và động viên, khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập hiện nay.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua; phát động các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); cũng như kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND…

Với những kết đạt được năm 2019, Chánh án TANDTC đã tặng “Cờ thi đua TAND” cho TAND tỉnh Hưng Yên và TAND huyện Khoái Châu; 8 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"; 4 tập thể được tặng “Bằng khen”; 14 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến"; 137 cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"  và 21 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"...

Cùng với đó, đẩy mạnh và triển khai các phong trào thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra công tác chuyên môn gắn với kiểm tra hoạt động của tổ hành chính- tư pháp trong TAND hai cấp cũng như công tác quản lý công sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động. Tiếp tục giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giải quyết, xét xử các loại án với Tòa án các tỉnh biên giới nước bạn…

TAND tỉnh Hưng Yên triển khai công tác năm 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán TANDTC trao "Cờ thi đua TAND" cho TAND tỉnh Hưng Yên

Đặc biệt, TAND hai cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của TANDTC giao như đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án; việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; giải quyết các vụ việc dân sự cần có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ án kinh doanh, thương mại; nâng cao chất lượng xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND. Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán TANDTC cho biết, qua theo dõi và nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, cũng như các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thẩm phán Nguyễn Văn Tiến đã đánh giá cao những chuyển biến tích cực và ghi nhận những kết quả TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm qua.

Nổi bật là năm 2019 Tòa án hai cấp trong tỉnh đã giải quyết được 3.590 vụ án các loại, trong tổng số 4.028 vụ án đã thụ lý. Đặt biệt, trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, TAND hai cấp tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu và đạt tỷ lệ giải quyết cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước…

Bên cạnh đó, Thẩm phán Nguyễn Văn Tiến cho biết thêm, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và hội nhập quốc tế, trong đó có tòa án nhân dân các cấp.

Thẩm phán Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh: TAND tỉnh Hưng Yên đã có một đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký được đào tạo cơ bản, chính quy, tâm huyết, trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, Thẩm phán Nguyễn Văn Tiến tin tưởng rằng và mong rằng, với sự quan tâm của lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ, mỗi cán bộ công chức và người lao động TAND tỉnh Hưng Yên sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng tầm vị thế của hệ thống TAND, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân với cơ quan xét xử.

TAND tỉnh Hưng Yên triển khai công tác năm 2020

Đồng Chí Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh trao Bằng khen của Chánh án TANDTC cho 8 tập thể Lao động xuất sắc

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh, đồng chí Lê Văn Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên, trân trọng cảm ơn sự quan tâm kịp thời, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tiến. Chánh án Lê Văn Tuấn mong muốn trong thời gian tới, TAND hai cấp sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiều hơn nữa của lãnh đạo TANDTC và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên để các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Bài liên quan
Phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép tại Hưng Yên
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa kiểm tra, phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lưu trú ở thôn Đào Quạt, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND tỉnh Hưng Yên triển khai công tác năm 2020