TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Mạnh Cường | 28/01/2015, 18:09

Ngày 28/1, TAND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015. Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo TANDTC; đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; lãnh đạo các Sở, ban ngành của thành phố cùng các cán bộ, công chức TAND hai cấp TP Đà Nẵng…

Năm 2014, TAND hai cấp TP Đà Nẵng thụ lý tổng cộng 5.449 vụ việc, trong đó đã giải quyết 4.938 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98%. So với năm 2013, số án thụ lý tăng 167 vụ. Số vụ còn lại đều trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong đó Tòa án thành phố thụ lý 680 vụ, việc, giải quyết 668 vụ, việc, đạt tỷ lệ 98,2%; các Tòa án quận, huyện thụ lý 4.769 vụ, việc, giải quyết 4.676 vụ, việc, đạt tỷ lệ 97,9%. 

Công tác giải quyết án hình sự, thụ lý 1.048 vụ, 1.787 bị cáo. Đặc biệt, trong năm 2014 xét xử lưu động 164 vụ, tăng 10 vụ so với năm 2013. Công tác giải quyết các vụ việc dân sự đã giải quyết được 4.259 vụ, việc trên tổng số 4.362 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 97,6%. Án thụ lý tăng 154 vụ, việc so với năm 2013.

TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo đánh giá chung công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính của Tòa án hai cấp TP Đà Nẵng trong năm qua  đã thực hiện đúng các quy định của   pháp luật  tố tụng cũng như áp dụng đúng các quy định của pháp luật. Công tác giải quyết, xét xử các loại án của TAND hai cấp thành phố năm 2014 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, không có án quá hạn. Nguyên tắc tranh tụng được chú trọng thực hiện trong công tác xét xử các loại án. Các Tòa đã chú trọng đổi mới, cải cách thủ tục hành chính tư pháp trong tiếp nhận đơn khởi kiện, thụ lý, giải quyết các vụ án.

Công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp bị kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Án dân sự đảm bảo tuân thủ pháp luật tố tụng dân sự, khắc phục được tình trạng để vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu ý kiến

Công tác giải quyết án hành chính chú trọng làm tốt việc tổ chức đối thoại giữa người khởi kiện và người bị kiện. Về công tác giám đốc kiểm tra của TAND hai cấp TP Đà Nẵng được duy trì thường xuyên và nghiêm túc. Trong năm 2014, Phòng giám đốc kiểm tra đã tiến hành kiểm tra giải quyết 4.180 hồ sơ và 1.317 hồ sơ thi hành án hình sự. Qua kiểm tra đã khắc phục, rút kinh nghiệm các sai sót về nghiệp vụ. Ngoài ra còn tiến hành kiểm tra theo chuyên đề án quá hạn luật định, việc cho hưởng án treo và các vụ án tạm đình chỉ của các Tòa chuyên trách, Tòa án quận, huyện.

Nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2015, Tòa án hai cấp TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của TANDTC và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong Thẩm phán, cán bộ, công chức thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 29-CT/TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới” gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Đồng chí Nguyễn Thành, Chánh án TAND TP Đà Nẵng tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch các hoạt động của Toà án; cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm công tác đối với từng cấp Tòa án; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của hệ thống TAND.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2014 của TAND hai cấp TP Đà Nẵng. Theo đó, Tòa án đã đưa ra xét xử nhiều vụ án được dư luận quan tâm, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội của TP Đà Nẵng. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị TAND hai cấp TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt công tác năm 2015. Trong đó khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm 2014 như nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, giảm tối thiểu án hủy sửa, án quá hạn do lỗi chủ quan…

TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân và 1 tập thể

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của TAND hai cấp TP Đà Nẵng, nhất là trong công tác nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng tranh luận tại phiên tòa, phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng, làm tốt hòa giải trong các vụ án dân sự, các vụ án hình sự được xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, triển khai hiệu quả công tác giám đốc kiểm tra, thi đua khen thưởng…Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chánh án TANDTC đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của TAND hai cấp TP Đà Nẵng. Đồng chí Chánh án TANDTC nhấn mạnh, để khắc phục các mặt hạn chế, trong năm 2015, yêu cầu TAND hai cấp TP Đà Nẵng tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức 4 vấn đề mà đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã định hướng tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2015. Cần tổ chức thực hiện tốt 4 giải pháp đột phá, mà TANDTC đã báo cáo trước Quốc hội đó là: 1. Tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của  pháp luật; 2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; 3. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử và đảm bảo áp dụng  pháp luật thống nhất, xây dựng và phát triển án lệ; 4. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Tòa án.

TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Cờ thi đua Chính phủ cho TAND quận Hải Châu

Để làm tốt công tác năm 2015, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình đề nghị TAND hai cấp TP Đà Nẵng cần nỗ lực khắc phục các mặt hạn chế, nâng cao chất lượng xét xử, đổi mới thủ tục tranh tụng, thủ tục hành chính tư pháp; Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, của Bộ Chính trị, của TANDTC đối với các hoạt động của Tòa án. Tòa án hai cấp TP Đà Nẵng cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Đồng thời cần củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức TAND.

Cũng tại Hội nghị, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn đến Thành ủy, các cơ quan hữu quan đã quan tâm, giám sát hoạt động của Tòa án, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mong rằng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thành ủy cũng như các cơ quan chức năng để TAND hai cấp TP Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao tặng Cờ thi đua của TANDTC cho TAND quận Sơn Trà

TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng cho TAND huyện Hòa Vang

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Thành, Chánh án TAND TP Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo trong thời gian qua. Thay mặt lãnh đạo TAND hai cấp TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thành tiếp thu ý kiến và xin hưa tiếp tục tìm ra hướng giải quyết để giảm tối đa những mặt hạn chế, làm tốt công tác trong năm 2015.

Cũng trong dịp này, Phó Chánh án TAND TP Đà NẵngLê Thị Ngọc Hà; Chánh án TAND huyện Hòa Vang Huỳnh Đức Kỳ và đơn vị TAND quận Sơn Trà vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; TAND quận Hải Châu nhận Cờ thi đua của Chính phủ; TAND quận Sơn Trà nhận Cờ thi đua của TANDTC và TAND huyện Hòa Vang nhận Cờ thi đua của UBND TP Đà Nẵng.

Bài liên quan
Bắc Giang: Tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên toà hình sự rút kinh nghiệm
Ngày 21/9, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến phiên tòa rút kinh nghiệm chuyên đề “Nâng cao chất lượng điều hành phiên tòa của Hội đồng xét xử án hình sự”.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp TP Đà Nẵng: Công tác xét xử, giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu đề ra