Báo Công lý
Thứ Tư, 03/6/2020

Đông và mạnh

21/12/2018 06:17 UTC+7
(Công lý) - Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa họp cho ý kiến về việc ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng.

Đây là một hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua các cấp ủy đảng đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn Đảng  có trên 4,9 triệu đảng viên, sinh hoạt ở 270.046 chi bộ thuộc 57.794 tổ chức cơ sở đảng. Trong 7 năm qua toàn Đảng kết nạp được 1.461.701 đảng viên, bình quân mỗi năm tăng thêm 200.000 đảng viên mới. Chất lượng và cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ đảng viên trẻ, trí thức, nữ, người dân tộc thiểu số, theo tôn giáo ngày càng tăng…

Cũng trong thời gian này, qua kiểm tra, rà soát, sàng lọc, toàn Đảng đã đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 50.938 đảng viên, trong đó xóa tên do vi phạm 38.519 đảng viên, chưa kể 12.499 đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng: Năm 2011 là 6.005 đảng viên, năm 2013 là 7.413 đảng viên, năm 2015 là 6.458 đảng viên, năm 2017 là 9.822 đảng viên... Đáng chú ý là trong số những cá nhân bị kỷ luật khai trừ Đảng có cả cán bộ cao cấp, giữ trọng trách trong Đảng và trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp. Chỉ riêng năm 2017 đã có 2.076 đảng viên dự bị xóa tên. Việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước, địa bàn dân cư, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo chưa đáp ứng yêu cầu, có biểu biện chạy theo số lượng đơn thuần, chưa coi trọng chất lượng đảng viên mới được kết nạp. Số cán bộ viên chức nghỉ hưu bỏ sinh hoạt đảng; số đảng viên trong độ tuổi xin miễn sinh hoạt đảng có chiều hướng gia tăng…

Ban Bí thư nhấn mạnh cần coi trọng chất lượng đảng viên, kiên quyết xóa tên những đảng viên không còn thiết tha với đảng, thường xuyên vắng mặt ở nơi cư trú, chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ vào nơi đến…  Có ý kiến đề nghị, cần nghiên cứu mô hình sinh hoạt đặc thù đối với những đảng viên ở địa bàn xa xôi, những chi bộ ghép, tạo điều kiện để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ theo quy định, đồng thời giữ gìn kỷ luật kỷ cương, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng…

 Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lâu nay, công tác cán bộ đã được bàn nhiều, nhưng công tác đảng viên còn ít bàn đến, mặc dù đó là công tác rất quan trọng. Bây giờ cả nước có hơn 90 triệu dân, trong đó có khoảng 5 triệu đảng viên, đông nhưng không mạnh chính là vì chất lượng đảng viên. Trước hết là về tư tưởng chính trị, có trung thành tuyệt đối với Đảng, với đất nước, với nhân dân không; phẩm chất đạo đức có gương mẫu đi đầu, đi trước thiên hạ, vui sau thiên hạ hay không... Chính vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đặt vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên, đây là vấn đề rất cần thiết, cấp bách. Đảng viên tốt mới có cán bộ tốt, chi bộ tốt thì đảng mới mạnh, mới lãnh đạo đất nước phát triển.

Chính vì vậy, cần nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; sàng lọc, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, động cơ mục đích không trong sáng, vào đảng không phải để chiến đấu hy sinh, mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức…Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: Muốn Đảng mạnh, trước hết mỗi đảng viên phải tốt; muốn vậy phải làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, sàng lọc, xử lý những đảng viên vi phạm, chống cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực…

 Trước hết, phải chú ý giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Suy thoái về tư tưởng chính trị còn nguy hiểm hơn tham nhũng tiêu cực. Phải khơi dậy, phát huy tinh thần “đảng viên đứng mũi chịu sào”, một đảng viên thường mà tốt còn uy tín hơn, được yêu mến hơn ông cán bộ hư hỏng.

Bảo Dân
Bạn đang đọc bài viết Đông và mạnh tại chuyên mục Tâm điểm dư luận của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật