Báo Công lý
Thứ Tư, 26/2/2020

vùng kttĐ bắc bộ

vùng kttĐ bắc bộ - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất vùng kttĐ bắc bộ nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề vùng kttĐ bắc bộ 24h qua.

Cần có cơ chế thu hút đầu tư vào vùng KTTĐ Bắc Bộ
25/06/2019 15:31

Cần có cơ chế thu hút đầu tư vào vùng KTTĐ Bắc Bộ

vùng kttĐ bắc bộ
Cần có cơ chế thu hút đầu tư từ Trung ương, địa phương, đầu tư xã hội và đặc biệt là đầu tư tư nhân, Thủ tướng nhấn mạnh về định hướng phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ thời gian tới.
Sự kiện nổi bật