Báo Công lý
Thứ Tư, 15/7/2020

ub kiểm tra trung ương

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
31/05/2018 07:07

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

ub kiểm tra trung ương
Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Sự kiện nổi bật