Báo Công lý
Thứ Năm, 09/7/2020

trương tấn sang

"Lịch sử giúp chúng ta hiểu hiện tại, dự báo tương lai"
08/01/2018 14:22

"Lịch sử giúp chúng ta hiểu hiện tại, dự báo tương lai"

trương tấn sang
"Lịch sử không chỉ là những cái đã qua mà còn là người thầy dạy cho chúng ta hiểu hiện tại và giúp chúng ta dự báo cả tương lai. Những bài học từ lịch sử còn giúp chúng ta tự nhận thức chính mình...", Bài viết nguyên Chủ tịch ...
Sự kiện nổi bật