Báo Công lý
Thứ Tư, 15/7/2020

trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

Hà Nội: Đề nghị bổ sung 70.000 dân trong quy hoạch Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia
04/10/2018 11:16

Hà Nội: Đề nghị bổ sung 70.000 dân trong quy hoạch Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia
Đây là một trong những thay đổi trong quy hoạch mới mà TP. Hà Nội đề nghị điều chỉnh.
Sự kiện nổi bật