Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 24h qua.

Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật
25/03/2020 14:59

Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
Sự kiện nổi bật