Báo Công lý
Thứ Tư, 01/4/2020

tham-gia-to-tung

tham-gia-to-tung - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất tham-gia-to-tung nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề tham-gia-to-tung 24h qua.

Bộ luật TTHS 2015:  Những quy định giúp bên bị buộc tội bình đẳng hơn khi tham gia tố tụng
30/08/2018 07:28

Bộ luật TTHS 2015: Những quy định giúp bên bị buộc tội bình đẳng hơn khi tham gia tố tụng

tham-gia-to-tung
BLTTHS năm 2015 đã bổ sung những điểm mới, giúp bên bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, bên bị buộc tội bình đẳng hơn trong quá trình tham gia tố tụng.
Bộ luật TTHS 2015: Quy định về người được kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng
07/08/2018 09:15

Bộ luật TTHS 2015: Quy định về người được kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng

tham-gia-to-tung
Trong trường hợp kế thừa quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng thì người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng cũng phải tham gia vào hoạt động tố tụng theo quy định của BLTTHS năm 2015.
Bộ luật TTHS 2015: Quyền và nghĩa vụ của những chủ thể tham gia tố tụng
02/08/2018 15:04

Bộ luật TTHS 2015: Quyền và nghĩa vụ của những chủ thể tham gia tố tụng

tham-gia-to-tung
Nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ thể tham gia tố tụng, BLTTHS 2015 quy định bổ sung hoặc rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này.
Mô hình người tham gia tố tụng trong Bộ luật TTHS năm 2015
02/08/2018 06:16

Mô hình người tham gia tố tụng trong Bộ luật TTHS năm 2015

tham-gia-to-tung
Những sửa đổi, bổ sung của BLTTHS năm 2015 về chế định người tham gia tố tụng sẽ góp phần quan trọng vào việc hiểu, áp dụng thống nhất trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả việc đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ quyền, ...
Quy định về người tham gia tố tụng trong BLTTHS 2015
31/07/2018 08:35

Quy định về người tham gia tố tụng trong BLTTHS 2015

tham-gia-to-tung
BLTTHS năm 2015 đã quy định định giá tài sản là một trong các hoạt động điều tra. Cùng với việc này, BLTTHS năm 2015 còn bổ sung “người định giá tài sản” là người tham gia tố tụng với các quyền và nghĩa vụ được quy định tại ...
Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Bổ sung quy định về người tham gia tố tụng
12/07/2018 06:22

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Bổ sung quy định về người tham gia tố tụng

tham-gia-to-tung
Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã bổ sung, quy định mới về người tham gia tố tụng nhằm đề cao quyền con người, quyền công dân trong suốt quá trình tố tụng.
Quy định về cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng
05/04/2018 06:43

Quy định về cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

tham-gia-to-tung
BLTTHS 2015 mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng không chỉ điều chỉnh đối với cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, mà còn điều chỉnh cả cơ quan và người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động ...
Luật Tố tụng hành chính 2015: Quy định mới về chứng cứ, chứng minh
26/11/2016 15:57

Luật Tố tụng hành chính 2015: Quy định mới về chứng cứ, chứng minh

tham-gia-to-tung
Nhằm luật hóa các nguồn chứng cứ đã có trên thực tiễn hiện nay, bảo đảm việc giải quyết vụ án kịp thời, Luật TTHC 2015 quy định bổ sung một số nguồn chứng cứ, các biện pháp thu thập chứng cứ, thời gian giao nộp tài liệu, ...
Sự kiện nổi bật