Báo Công lý
Thứ Ba, 02/6/2020

phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu

phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu 24h qua.

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng: Cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật
30/11/2018 09:06

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng: Cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật

phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
Do đây là vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, cơ chế chính sách nên có sự phức tạp nhạy cảm, vì vậy quá trình thực hiện phải bảo đảm thực hiện thận trọng, chặt chẽ, khách quan, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu ...
Sự kiện nổi bật