Báo Công lý
Thứ Ba, 25/2/2020

nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Báo Công lý cập nhật tin tức mới nhất nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước nhanh chóng, chính xác nhất về chủ đề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 24h qua.

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
01/04/2019 10:28

Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Sự kiện nổi bật