Báo Công lý
Thứ Tư, 15/7/2020

lễ mừng thọ

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi
02/10/2018 15:06

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho 1.000 người cao tuổi

lễ mừng thọ
Vừa qua, ngày 30/09/2018, tại Hội trường Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ mừng thọ và chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh.
Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi
03/10/2017 17:03

Vinamilk đồng hành tổ chức lễ mừng thọ & chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi

lễ mừng thọ
Ngày 01/10/2017, tại Hội trường Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ mừng thọ và chăm sóc sức khỏe cho gần 1.000 người cao tuổi trên địa bàn các quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh.
Sự kiện nổi bật