hợp đồng

Vụ The Mark (Quận 7, TP.HCM): Quyết định giám đốc thẩm tuyên Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp vô hiệu
Quyết định Giám đốc thẩm số 14/2020/KDTM-GDT ngày 3/9/2020 của TANDTC đã chấp nhận yêu cầu đơn khởi kiện của Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà (HDTC), tuyên Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công ty P&D ký với DWS ngày 16/03/2016 và Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp của Công ty LVC ký với DWS ngày 16/03/2016 về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty P&D và Công ty LVC tại Công ty VK Housing cho Công ty DWS vô hiệu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO