Báo Công lý
Thứ Sáu, 07/8/2020

Điều phối viên

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp Điều phối viên thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ
22/08/2018 19:25

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền tiếp Điều phối viên thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ

Điều phối viên
Chiều ngày 22/8, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã tiếp xã giao ông Vishal J. Amin, Điều phối viên thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ cùng các thành viên nhân dịp đoàn sang công tác và làm việc tại Việt Nam.
Sự kiện nổi bật