công tác xây dựng đảng

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Xây dựng đảng và Thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
Báo Điện tử Công lý trân trọng giới thiệu Toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO