chủ quyền

Các Bộ, ngành phải coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị thường xuyên
Ngày 15/12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các Bộ, ngành, địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO