Quy định mới về cấp phép và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Quang Tùng | 30/12/2015, 16:27

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Quy định mới về cấp phép và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

 Thông tư nêu rõ, thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ghi trong Giấy phép, tối đa không quá 50 năm

Theo đó, tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới các hình thức sau đây: a - Công ty cổ phần do các cổ đông là tổ chức và cá nhân cùng góp vốn thành lập theo quy định; b- Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do một ngân hàng thương mại Việt Nam là chủ sở hữu; c- Công ty TNHH hai thành viên trở lên do ngân hàng thương mại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam góp vốn thành lập (trong đó một ngân hàng thương mại Việt Nam sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng) hoặc các ngân hàng thương mại Việt Nam góp vốn thành lập.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên, bằng vốn góp của bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do một tổ chức tín dụng nước ngoài làm chủ sở hữu hoặc công ty TNHH hai thành viên trở lên do các tổ chức tín dụng nước ngoài góp vốn thành lập.

Thời hạn hoạt động tối đa 50 năm

Thông tư nêu rõ, thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được ghi trong Giấy phép, tối đa không quá 50 năm.

Vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là vốn đã được chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã được các cổ đông, các thành viên góp vốn thực góp, được ghi trong Điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và tối thiểu phải bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật.

Việc tăng, giảm vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và xử lý trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ giảm thấp hơn mức vốn pháp định thực hiện theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của thành viên góp vốn, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của cổ đông trong tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác trong Giấy phép tương ứng với từng loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên cơ sở mẫu quy định.

Ngoài ra, tên của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; được đặt phù hợp với hình thức pháp lý, loại hình tương ứng như sau: Công ty tài chính cổ phần và tên riêng; Công ty cho thuê tài chính cổ phần và tên riêng; Công ty tài chính TNHH một thành viên và tên riêng; Công ty cho thuê tài chính TNHH một thành viên và tên riêng; Công ty tài chính TNHH và tên riêng đối với công ty tài chính TNHH hai thành viên trở lên; Công ty cho thuê tài chính TNHH và tên riêng đối với công ty cho thuê tài chính TNHH hai thành viên trở lên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2016.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quy định mới về cấp phép và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng