Quốc hội kiện toàn nhân sự Chính phủ, HĐBCQG và họp phiên bế mạc

Ngọc Mai | 08/04/2021, 08:00

Hôm nay (8/4), Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bước sang ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự liên qua các chức danh Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ cùng một số Phó Chủ tịch, Ủy viên HĐBCQG và thông qua 2 Nghị quyết trước khi tiến hành phiên bế mạc.

cong-bo.jpg
Phiên họp tại hội trường Quốc hội

Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Nhân sự được đề cử cho 2 vị trí Phó Thủ tướng trước đó là ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành. Cùng với, 12 người khác cũng được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Cuối phiên họp sáng, các đại biểu nghe Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trong phiên họp chiều, các đại biểu nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau nội dung này, Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Kết thúc nội dung công tác nhân sự, Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tiến hành họp phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Quốc hội biểu quyết: Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện  kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

tong-kiem-toan.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước trong phiên họp Quốc hội ngày 7/4

Trước đó, ngày 7/4, Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã dành trọn một ngày cho công tác nhân sự.

Quốc hội tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức điện tử.

Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội được thông qua với 465/465 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,88% tổng số đại biểu Quốc hội), Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trở thành tân Tổng Thư ký Quốc hội.

Nghị quyết công nhận kết quả bầu 3 chủ nhiệm ủy ban cũng được thông qua với 463/463 đại biểu tán thành (chiếm 96,46% tổng số đại biểu Quốc hội) gồm: Ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên-Nhi đồng; Ông Lê Quang Huy – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; Ông Vũ Hải Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Đối với Nghị quyết về việc bầu cử Tổng Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội thông qua với 462/462 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội), ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước thay ông Hồ Đức Phớc.

Cũng trong ngày làm việc, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm Phó Thủ tướng, các bộ trưởng, thành viên Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức điện tử, Cụ thể:

Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021: 454/457 tham gia biểu quyết đại biểu tán thành (bằng 94.58% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng 12 bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia: Với 446/449 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị Phóng (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội), bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (nguyên Phó Chủ tịch nước) và 8 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia khác.

Đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 449/452 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Ông Phạm Bình Minh- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ông Ngô Xuân Lịch- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cũng trong chiều 7/4, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này.


Bài liên quan
Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành
Các ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành vừa được Thủ tướng Chính phủ trình để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quốc hội kiện toàn nhân sự Chính phủ, HĐBCQG và họp phiên bế mạc