phuc nguyen

TANDTC tổ chức Lễ kết nối liên thông với trục văn bản quốc gia
Ngày 21/12, tại trụ sở TANDTC diễn ra Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021. Một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị là Lễ kết nối liên thông với trục văn bản quốc gia và công bố các dịch vụ công của Tòa án tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO