Phong trào thi đua yêu nước là động lực giúp các TAQS Quân khu 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Nguyễn Khắc Quang (Phó chánh án TAQS Quân khu 5) | 29/08/2020, 13:45

Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động thi đua yêu nước, các TAQS của Quân khu 5 đã đạt được những kết quả ấn tượng, tạo khí thế động lực mạnh mẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hòa chung với khí thế của cả nước thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”, các TAQS của Quân khu 5 đã triển khai đồng bộ các hoạt động thi đua trên mọi lĩnh vực.                                                                                                 

Kết hợp phong trào thi đua của TAND với Quân khu

Trước tiên, các TAQS của Quân khu 5 đã quán triệt việc triển khai kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua của TAND và phong trào thi đua quyết thắng trong Quân khu về “Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên về mọi mặt của Đảng ủy các cấp mà trực tiếp là Thường vụ Cục Chính trị Quân khu về công tác thi đua khen thưởng, các TAQS đã quán triệt chỉ thị, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác thi đua khen thưởng tới các tập thể và từng cá nhân trong cơ quan. Qua đó tạo được sự thống nhất về nhận thức vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc  thi đua yêu nước với cán bộ đảng viên, từ đó xác định động cơ và quyết tâm thi đua đúng đắn trong xây dựng cơ quan; đề cao vai trò của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Phong trào thi đua yêu nước là động lực giúp các TAQS Quân khu 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh với lãnh đạo và cán bộ TAQS Quân khu 5 nhân chuyến thăm và làm việc tại đơn vị.

Trên cơ sở Nghị quyết lãnh đạo, các Tòa án xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua; phân công người trực tiếp điều hành công tác thi đua, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, bình xét thi đua với các TAQS khu vực.

Kế hoạch thi đua xác định nội dung, hình thức, tiêu chí, biện pháp thực hiện sát với đặc điểm và nhiệm vụ của đơn vị; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo thi đua thực chất, gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân, mỗi vị trí công tác. Qua đó, phân công cán bộ kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thực hiện; đánh giá sơ kết, kịp thời chỉ ra những ưu điểm cần phát huy nhân rộng và những yếu điểm khắc phục.

Có 100% cán bộ đảng viên đăng ký thi đua với các chỉ tiêu cụ thể của từng đợt, từng phong trào đồng thời xác định biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành. Đơn vị cũng xác định công tác thi đua phải gắn thực hiện nhiệm vụ công tác ngành Tòa án với phong trào thi đua quyết thắng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu; việc khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích với phương châm: Kịp thời, công khai, dân chủ, công bằng; chú trọng phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Nâng cao chất lượng xét xử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật

Thực hiện kế hoạch thi đua, TAQS Quân khu phát động phong trào thi đua yêu nước từ đầu năm, kết hợp với triển khai công tác năm mới, với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” cùng phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Lồng ghép phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đơn vị.

Theo đó, là cơ quan xét xử, những năm qua mặc dù số lượng án giải quyết nhiều, trong khi có thời điểm đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp lại thiếu, song vượt lên tất cả với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn thì 100% các vụ án thụ lý được giải quyết đúng thời hạn luật định; các bản án đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành đúng quy định; việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù đảm bảo đúng thủ tục, điều kiện, đúng đối tượng; hồ sơ vụ án được kiểm tra khi có hiệu lực pháp luật và ra thông báo kiểm tra án gửi các Tòa án rút kinh nghiệm, .v.v... Kết quả cho thấy, việc xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, không làm oan cho người không có tội, không để lọt tội phạm; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Lực lượng vũ trang Quân khu. Với những vụ án phức tạp, đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan đơn vị hữu quan trong việc xử lý, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh được dư luận đồng tình cao.

Để nâng cao chất lượng xét xử, các TAQS đã phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Phiên tòa rút kinh nghiệm không làm qua loa, hoàn thành chỉ tiêu thi đua mà chú trọng vào thực chất, nhằm tạo ra sự chuyển biến về chất “từ bên trong”, biến mỗi phiên tòa rút kinh nghiệm là một cơ hội tốt để Thẩm phán nói riêng và các chức danh tư pháp khác nói chung rèn luyện, nâng cao năng lực, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng xét xử; là diễn đàn để rút kinh nghiệm cho các Thẩm phán, Thư ký, Kiểm sát viên, v.v… trong quá trình xét xử.

Bên cạnh nhiệm vụ xét xử, các TAQS còn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Các TAQS chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhằm thống nhất xây dựng kế hoạch, nội dung lựa chọn hình thức phù hợp; đã nói chuyện được 3.257 giờ cho hàng chục nghìn lượt người nghe, đối tượng là Lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân nơi đóng quân, công tác; góp phần vào nâng cao ý thức pháp luật, phòng chống vi phạm kỷ luật, tội phạm tại các đơn vị và địa phương. Mặc dù địa bàn rộng, việc đi lại khó khăn, nhiều vụ án xảy ra cách xa trụ sở, song để góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội của quân nhân, các Tòa án đã tích cực tổ chức phiên tòa lưu động điển hình tại nơi tội phạm xảy ra; hàng năm số vụ án xét xử lưu động điển hình chiếm tới 90% số vụ án các Tòa án thụ lý giải quyết; việc xét xử điển hình được thông báo tới các đơn vị làm tài liệu giáo dục pháp luật.

Việc nghiên cứu viết tin, bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và đăng trên tạp chí pháp luật chuyên ngành được các Tòa án chú trọng để nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp và thực hiện các tiêu chí thi đua, các TAQS còn tổ chức hội thảo khoa học theo quý; nghiên cứu viết chuyên đề khoa học trao đổi nghiệp vụ; công khai bản án trên cổng thông tin điện tử Tòa án theo quy định; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân, Thư ký Tòa án và các chức danh tư pháp khác; cử cán bộ đi học lớp đào tạo các chức danh tư pháp, học cao cấp về lý luận chính trị. Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ cũng như bộ máy giúp việc đảm bảo đủ số lượng, có chất lượng tốt; cùng với đó làm thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển sử dụng cán bộ tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Hội thẩm quân nhân đều thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao.

Xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện

Bên cạnh công tác chuyên môn, các TAQS còn thi đua xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Qua thực hiện phong trào thi đua thấy rằng, cán bộ đảng viên đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết quả kiểm tra các nhiệm vụ quân sự như bắn súng, điều lệnh, bơi quân sự, … đều đạt khá giỏi; việc học tập chính trị bảo đảm nội dung, yêu cầu theo kế hoạch của cấp trên. Các chế độ, quy định của Quân đội được cơ quan duy trì thành nề nếp; lễ tiết, tác phong, trang phục, … thực hiện đúng quy định của Quân đội. Vệ sinh môi trường, cảnh quan cơ quan luôn được các Tòa án giữ xanh sạch đẹp.

Phong trào thi đua yêu nước là động lực giúp các TAQS Quân khu 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Tập thể và cá nhân nhận khen thưởng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ TAQS hai cấp Quân khu 5 năm 2019

Kết quả thi đua trong 5 năm (2015-2020): Cả 3 Tòa án được công nhận là đơn vị vững mạnh toàn diện. Ba chi bộ của Tòa án đều đạt trong sạch vững mạnh; bình xét hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. TAQS Quân khu được Chánh án TANDTC đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2015-2020; tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2016 và 2018; tặng Bằng khen các năm 2015, 2017 và 2019. Tư Lệnh quân khu tặng “Đơn vị tiên tiến năm 2017 và 2018. TAQS khu vực I được Chánh án TANDTC tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2015, 2017 và 2018; tặng Bằng khen năm 2016. Có nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; tặng Bằng khen, Giấy khen.

Hiệu quả của phong trào thi đua mang lại là, cán bộ đảng viên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật Quân đội cũng như kỷ luật công vụ; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên làm chuyển biến khâu yếu, mặt yếu của đơn vị; các Thẩm phán thực hiện nghiêm những việc phải làm và những việc không được làm trong Bộ quy tắc ứng xử của Thẩm phán, qua đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy kết quả đạt được, TAQS hai cấp Quân khu 5 tích cực đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú, với tiêu chí cụ thể gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tòa án và bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các Tòa án quan tâm công tác phát hiện xây dựng bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, đủ sức lan tỏa trong phong trào thi đua, tạo khí thế động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Quân khu giao.

Bài liên quan
2.300 đại biểu toàn quốc về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X
Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X là sự kiện rất quan trọng và ý nghĩa trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có quy mô lớn, số lượng đại biểu đông nhất trong các Đại hội.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phong trào thi đua yêu nước là động lực giúp các TAQS Quân khu 5 hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị