Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Ngọc Mai | 25/09/2018, 11:31

Sáng nay (25/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 946 đại biểu, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, CNVCLĐ cả nước.

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII diễn ra sáng nay 25/9

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng... dự Đại hội.

Cùng dự Đại hội còn có các lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty; Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các khóa và các đoàn đại biểu quốc tế, Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới...

Đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động công đoàn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, phát huy truyền thống Công đoàn Việt Nam gần 90 năm đồng hành cùng đất nước, với sự năng động, nhạy bén thích ứng với tình hình mới, 5 năm qua, nhất là ở nửa cuối nhiệm kỳ, Công đoàn Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra.

Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy mới, bước đầu tạo sự khác biệt giữa người lao động là đoàn viên công đoàn với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn, tạo sự lan tỏa rộng và sức thu hút của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, năm Vì lợi ích đoàn viên công đoàn lần đầu tiên được tổ chức, Tháng Công nhân, “Tết Sum vầy,” "Mái ấm Công đoàn” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác được nâng tầm hiệu quả, đã góp phần thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức đầu tư, xây dựng các thiết chế tại những địa phương có nhiều bức xúc về nhà ở, nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí của công nhân; tham gia cùng chính quyền các địa phương và doanh nghiệp giải quyết các nhu cầu thiết yếu về đời sống của người lao động là những việc làm thực sự thiết thực, hiệu quả, chăm lo thực chất hơn cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động với 521 văn bản góp ý kiến, đề xuất; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đại diện người lao động trong Hội đồng tiền lương quốc gia, góp phần điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55% trong 5 năm qua.

Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày Báo cáo tại Đại hội

Công tác thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể có chuyển biến mới. Đến nay, toàn hệ thống đã ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tiến hành các cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất. Trong 3 năm liên tiếp từ tháng 5/2016 đến 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham mưu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ 3 lần gặp gỡ, đối thoại với công nhân, lao động, góp phần giải quyết kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo hiệu ứng để lãnh đạo các địa phương, đơn vị gặp gỡ, đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người lao động...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI Bùi Văn Cường cho biết, tính đến hết tháng 11/2017, cả nước có 10,05 triệu đoàn viên, tăng 2,1 triệu so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ, 63/63 liên đoàn lao động địa phương hoàn thành việc sắp xếp lại, giải thể 631 công đoàn giáo dục cấp huyện, 83 công đoàn ngành địa phương có dưới 2.000 đoàn viên. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh có một số chuyển biến mới. Việc tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đạt một số kết quả; giới thiệu 387.380 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó đã có 276.192 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các hoạt động này đã góp phần tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động kiểm tra được chú trọng hơn và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác tài chính công đoàn có sự chuyển biến mới về tư duy, căn bản, toàn diện, theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam đã bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tăng cường vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và công đoàn quốc tế; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong lĩnh vực lao động, công đoàn.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động công đoàn chưa đồng đều, ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; hiệu quả hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chưa cao. Phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh còn một số hạn chế; mô hình tổ chức, nhiệm vụ của từng cấp công đoàn còn tình trạng chồng chéo, dồn áp lực về cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động chưa theo kịp tình hình; việc tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, kém hiệu quả. Năng lực, trình độ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn, khả năng thích ứng với tình hình mới nhiều nơi còn yếu, còn biểu hiện hành chính hóa...

Trên cơ sở kết quả đạt được, trước bối cảnh và yêu cầu của tình hình mới, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về các khâu đột phá, nhiệm kỳ 2018 -2023, các cấp công đoàn tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Một là, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ba là, Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề

Tại Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình bày Báo cáo Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, NLĐ và tổ chức CĐ đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Đồng chí Mai Đức Chính cho biết, thông qua Đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhận được hàng vạn ý kiến của CNVCLĐ và đoàn viên CĐ cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những hiến kế cùng 456 ý kiến gửi tới Đại hội XII CĐVN kiến nghị với Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Các ý kiến, kiến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức CĐ; vấn đề hoàn thiện các quy định của pháp luật nói chung, đặc biệt là các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, quyền và lợi ích của NLĐ; việc thực thi các quy định pháp luật đối với NLĐ và tổ chức CĐ; vấn đề triển khai các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; về tổ chức, hoạt động và đảm bảo điều kiện hoạt động của CĐVN và một số nội dung cụ thể khác.

Điển hình như: tổ chức CĐ và CNVCLĐ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật, trong đó có pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ; kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về lao động và bảo hiểm xã hội; thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động.

Tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ cũng kiến nghị Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương quan tâm đầu tư kinh phí, bố trí đất đai và chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng các thiết chế CĐ dành cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhất là nhà ở, trường học, trạm y tế, siêu thị, nơi vui chơi giải trí, góp phần nâng cao đời sống công nhân, giúp công nhân yên tâm làm việc, đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp và đất nước đồng thời chỉ đạo địa phương đề ra các giải pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh, an toàn cho NLĐ tại nơi làm việc và nơi ở.

Đặc biệt, tổ chức CĐ và CNVCLĐ kiến nghị Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, ban hành các chính sách có tính đột phá về đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động và tổ chức thực hiện hiệu quả trên thực tế…

Trước đó trong ngày làm việc đầu tiên (24-9), Đại hội đã tiến hành Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thảo luận và thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN; biểu quyết và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội tiến hành thảo luận với chủ đề “Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ và một số thành viên của Chính phủ, lãnh đạo địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII