Báo Công lý
Chủ nhật, 19/1/2020

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 55/2019) P1

10/7/2019 07:00 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông báo cho ông Vương Đức Minh, SN 1952, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2011 cho đến nay đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Vương Đức Minh liên hệ với TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo địa chỉ khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giải quyết việc bà Hoàng Thị Bích, trú tại xóm Xuân Tân, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có đơn yêu cầu Tòa án tuyến bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Vương Đức Minh thì thông báo cho TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo địa chỉ như trên, UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Vương Đức Minh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Phạm Văn Sú, SN 1976, địa chỉ cư trú trước khi: xóm Bình Minh, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Phạm Văn Sú liên hệ với TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo địa chỉ: khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Vân Anh, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Sú thì thông báo cho TAND huyện Nghi Lộc theo địa chỉ như trên, UBND xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và chị Nguyễn Thị Vân Anh. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Phạm Văn Sú thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Võ Tá Quang, SN 1975, địa chỉ cư trú trước khi: xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Võ Tá Quang liên hệ với TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An theo địa chỉ: khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để giải quyết việc chị Đỗ Thị Thắm, SN 1979, địa chỉ: Thôn Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Quang thì thông báo cho TAND huyện Nghi Lộc theo địa chỉ như trên, UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và chị Đỗ Thị Thắm. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Võ Tá Quang thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thông báo cho ông Nguyễn Xuân Tiệp, SN 1953, nơi cư trú cuối cùng xóm 10, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đi biển đánh cá từ ngày 18/12/1983 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tiệp ở đâu về ngay TAND huyện Nghĩa Hưng để giải quyết việc bà Vũ Thị Hồi, SN 1953, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông là người đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Tiệp không có mặt thì TAND huyện Nghĩa Hưng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Chảo Thị Thề, SN 1982, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Cáp Mông, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 11 năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Thề liên hệ với TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ, tổ 3 thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Sùng Thị Chúa, SN 1956, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Thề thì thông báo cho TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Thề thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sùng Thị Vá, SN 1988, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Mon Vải, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Vá liên hệ với TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ tổ 3 thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Ly Dũng Na, SN 1960, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Vá thì thông báo cho TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị  Vá thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Thào Thị Dính, SN 1976, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Ngài Sảng B, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02 năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Thào Thị Dính liên hệ với TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ tổ 3 thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Sùng Mí Thò, SN 1999, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Thào Thị Dính thì thông báo cho TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Thào Thị Dính thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Ly Thị Máy, SN 1991, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Kéo Hẻn, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Máy liên hệ với TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Ly Dũng Xay, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Máy thì thông báo cho TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên; UBND xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Máy thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang  thông báo cho chị Sính Thị Vá, SN 1991, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Sủng Phính B, xã Sủng Thài, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 9 năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Vá liên hệ với TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Cháng Thị Mỷ, SN 1956, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Vá thì thông báo cho TAND huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Sủng Thài, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Sính Thị Vá thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Thào Thị Sùng, SN 1987, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Xín Suối Hồ, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 17 tháng 6 năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Thào Thị Sùng liên hệ với TAND huyện Quản Bạ để giải quyết việc anh Giàng Mí Tính, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về Sùng thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, UBND xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Sùng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho ông Nguyễn Công Hoàng – SN 1958  và bà Cáp Thị Viên – SN 1963, cùng địa chỉ thường trú trước khi đi khỏi địa phương tại Thôn 18 A, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ông Hoàng, bà Viên đã đi khỏi địa phương đi từ năm 2016 đến nay không rõ tin tức. Nay ông Nguyễn Công Hoàng và bà Cáp Thị Viên đang ở đâu về ngay TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk giải quyết việc bà Phan Thị Hường, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Hoàng, bà Viên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Công Hoàng và bà Cáp Thị Viên không có mặt thì TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Toà án nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho chị Phan Thị Ngân, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng Thôn 04, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Ngân ở đâu về ngay Toà án nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Thắng, SN 1991, trú tại số 287 Phan Văn Hớn, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố chị Phan Thị Ngân mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Ngân không có mặt thì Toà án nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thông báo cho chị Trịnh Thị Sơn, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng xóm Đồng Đải, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Sơn ở đâu về ngay TAND huyện Nghĩa Đàn để giải quyết việc anh Nguyễn Xuân Hùng, SN 1970, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Sơn mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Sơn không có mặt thì TAND huyện Nghĩa Đàn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho bà Trần Thị Đọc, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng số 179 ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Đọc liên hệ với TAND huyện Lấp Vò theo địa chỉ Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, thị trấn Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 02773845125 để giải quyết việc ông Trần Quyết Nghị, SN 1965, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức gì của bà Đọc thì thông báo cho TAND huyện Lấp Vò theo địa chỉ trên, UBND xã Bình Thành và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của bà Đọc thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND TP. Tân An, tỉnh Long An đã thụ lý đơn khởi kiện của ông Đoàn Quốc Trung, địa chỉ 35/1 đường Huỳnh Việt Thanh, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An đối với bà Mai Thị Hồng Đào, SN 1985, trú cùng địa chỉ trên về việc “Ly hôn, nuôi con chung khi ly hồn”. Nay bà Đào ở đâu đến ngay TAND TP. Tân An theo địa chỉ số 68/31 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An để tham gia tố tụng trong vụ án. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần cuối cùng, nếu bà Đào không đến TAND TP. Tân An thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu ly hôn và việc nuôi con chung khi ly hôn của ông Trung theo luật định.

TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho bà Lý Thị Sen, SN 1990, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Định Thắng 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 24/12/2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Sen liên hệ với TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để giải quyết việc ông Lê Duy Hải, SN 1987 cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để giải quyết ly hôn với bà Sen. Ai biết được tin tức của bà Sen thì thông báo cho TAND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên (theo địa chỉ như trên), UBND thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên và người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo đầu tiên, nếu bà Sen không có mặt thì TAND huyện Phú Hòa sẽ giải quyết việc dân sự trên theo quy định pháp luật.

TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho anh Lê Văn Diện, SN 1985, địa chỉ: Ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc Tòa án: Thông báo thụ lý vụ án số 233/TB-TLVA ngày 08/10/2018 của TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc “Tranh chấp hôn nhân và gia đình về ly hôn và yêu cầu nuôi con”giữa nguyên đơn là chị Lâm Ngọc Trăm, SN 1988, trú cùng địa chỉ trên với bị đơn là anh Lê Văn Diện. Triệu tập anh Lê Văn Diện đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vào lúc 08 giờ 00 phút  ngày 26/7/2019 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập anh Lê Văn Diện đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1: Vào lúc 08giờ 00 phút ngày 14/8/2019. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/8/2019. Triệu tập anh Lê Văn Diện đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để  tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án. Lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/9/2019. Lần 2: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày  04/10/2019.  

TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Trần Tấn Đức, SN 1976 và bà Võ Thị Thu, SN 1973, cùng địa chỉ: Ấp Thới Trung, xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc Tòa án: Thông báo thụ lý vụ án số 137/TB-TLVA ngày 17/12/2018 của TAND huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long với bị đơn là ông Trần Tấn Đức, bà Võ Thị Thu. Triệu tập ông Trần Tấn Đức, bà Võ Thị Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang  vào lúc 14 giờ 00 phút  ngày 26/7/2019 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập Trần Tấn Đức, bà Võ Thị Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để  tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Lần 1: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày  14/8/2019. Lần 2: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày  30/8/2019.  Triệu tập ông Trần Tấn Đức, bà Võ Thị Thu đến trụ sở TAND huyện Gò Quao, địa chỉ: Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để  tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án. Lần 1: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày  16/9/2019. Lần 2: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày  04/10/2019.  

TAND huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Công Hải Dương, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng thôn Tây 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Dương liên hệ với TAND huyện Diên Khánh theo địa chỉ 127 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết việc bà Trần Thị Bé, SN 1994, trú tại thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích hoặc ai biết tin tức gì của ông Dương thì thông báo cho TAND huyện Diên Khánh theo địa chỉ trên, UBND xã Diên Sơn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của ông Dương thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho anh Nguyễn Duy Lưỡng, SN 1974, nơi Đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Phương Độ, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 3/2005 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Duy Lưỡng liên hệ với TAND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh theo địa chỉ: Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Mầu, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Lưỡng thì thông báo cho TAND huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh theo địa chỉ như trên, UBND xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và chị Nguyễn Thị Mầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Nguyễn Duy Lưỡng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho ông Nguyễn Thế Sơn, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng thôn Đông, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đi khỏi nơi cư trú từ tháng 6/1993 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Sơn ở đâu liên hệ với TAND huyện Yên Phong theo địa chỉ khu đô thị mới thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc ông Nguyễn Thế Quân, SN 1967, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích, ai biết tin tức gì về ông Sơn thì thông báo cho TAND huyện Yên Phong theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Sơn không có mặt thì TAND huyện Yên Phong sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Trần Văn Hòa, SN 1963, trú tại xóm Đồng Phong, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay anh Hòa ở đâu về ngay TAND huyện Hưng Nguyên để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Sửu, SN 1973, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Hòa không có mặt thì TAND huyện Hưng Nguyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Đỗ Thị Bích, SN 1973; ông Vũ Ngọc Chiến, SN 1965, cùng địa chỉ: Thôn Mỹ Yang, xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai biết: Ngày 05 tháng 4 năm 2019, TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã thụ lý vụ án dân sự số 26/2019/TLST-DS về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khởi kiện yêu cầu: bà Đỗ Thị Bích và ông Vũ Ngọc Chiến thanh toán toàn bộ số nợ bao gồm lãi trong hạn, phạt, lãi quá hạn và nợ gốc tính đến ngày 20/02/2019 là 1.935.387.617 đồng (Một tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm mười bảy đồng) và toàn bộ lãi phát sinh đến ngày Tòa án giải quyết vụ án. Nếu bà Đỗ Thị Bích và ông Vũ Ngọc Chiến không thực hiện việc trả nợ thì Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự xử lý tài sản bảo đảm mà bà Đỗ Thị Bích và ông Vũ Ngọc Chiến đã thế chấp cho ngân hàng để thu hồi nợ. Qua thông tin chính quyền địa phương cung cấp bà Đỗ Thị Bích và ông Vũ Ngọc Chiến vắng mặt tại địa chỉ trên và cũng không thông báo địa chỉ mới của mình cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng như chính quyền địa phương biết. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án, TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai thông báo cho bà Đỗ Thị Bích và ông Vũ Ngọc Chiến hiện ở đâu đến ngay TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để tham gia phiên họp về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ vào ngày 02/8/2019, tham gia phiên hòa giải vào các ngày 02/8/2019 và ngày 30/8/2019, tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm vào ngày 20/9/2019. Nếu vắng mặt tại phiên tòa dân sự sơ thẩm lần thứ nhất, phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 11/10/2019.  Kể từ ngày đăng thông báo này, yêu cầu bà Đỗ Thị Bích và ông Vũ Ngọc Chiến liên hệ ngay TAND huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để đến Toà án thực hiện quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình.

TAND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho anh Nguyễn Hoàng Nam, SN 1982 là chủ hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Nam; chị Võ Thị Thúy Hằng, SN 1984, cùng địa chỉ: 371A/5, ấp Tân An, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, hiện vắng mặt tại nơi cư trú. Nay anh Nam và chị Hằng ở đâu đến TAND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: Quốc lộ 80, Khóm 1, TT Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín yêu cầu buộc anh Nguyễn Hoàng Nam và chị Võ Thị Thúy Hằng có trách nhiệm liên đới trà nợ cho Ngân hàng tổng số tiền tạm tính đến ngày 08/3/2019 là: 518.086.667 đồng (năm trăm mười tám triệu không trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng), trong đó: Nợ gốc: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng); lãi trong hạn: 4.650.000 đ (bốn triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng); lãi quá hạn: 13.436.667 đ (mười ba triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mưoi bảy đồng). Buộc ông Nam và bà Hằng tiếp tục trả nợ Ngân hàng Thương mại cổ Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc số tiền lãi quá hạn từ ngày 09/3/2019 theo hợp đồng tín dụng LD 1801200359 ký ngày 12/01/2018 cho đến khi ông Nam, bà Hằng trả hết nợ cho Ngân hàng. Yêu cầu anh Nguyễn Hoàng Nam và chị Võ Thị Thúy Hằng thực hiện nghĩa vụ đảm bảo theo Hợp đồng thế chấp QSD đất và nhà ở số 1801200359 được ký vào ngày 12/01/2018 đã được Phòng công chứng số 2, tỉnh Đồng Tháp. Kể từ ngày Quyết định/Bản án có hiệu lực pháp luật, nếu anh Nguyễn Hoàng Nam và chị Võ Thị Thúy Hằng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán đã nêu trên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc có quyền xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo theo các thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 1801200359 ký ngày 12/01/2018. Trong trường hợp số tiền phát mãi/thu hồi từ tài sản bảo đảm không đủ trả nợ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Tháp - Phòng giao dịch Sa Đéc thì anh Nguyễn Hoàng Nam và chị Võ Thị Thúy Hằng phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đến khi tất toán toàn bộ khoản vay. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín không nộp cho Tòa án các tài liệu, chứng cứ về việc đăng báo, đài tìm kiếm Nguyễn Hoàng Nam và Võ Thị Thúy Hằng trên phưong tiện thông tin đại chúng theo quy định thì Tòa án căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự đình chỉ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang thông báo cho chị Huỳnh Thị Út, SN 1983, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: ấp Xẻo Vông, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 01 năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Huỳnh Thị Út liên hệ với TAND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang theo địa chỉ số 30, đường Ngô Quyền, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để giải quyết việc anh Phạm Thành Mây, SN 1976, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Huỳnh Thị Út thì thông báo cho TAND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Hiệp Lợi và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đãng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Út thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thông báo cho bà Thạch Thị Thơm, SN 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi biệt tích: khóm 1, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, vắng mặt tại nơi cư trú hiện không có tin tức gì. Nay bà Thơm ở đâu về ngay TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, địa chỉ: khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để giải quyết việc ông Phạm Hoàng Ứng, SN 1972, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Thạch Thị Thơm mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Thạch Thị Thơm thì thông báo cho TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu theo địa chỉ như trên, UBND phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, hoặc người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Thạch Thị Thơm thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo quy định.

TAND huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum thông báo cho anh Đặng Đình Dũng, SN 28/11/1986; nơi cư trú cuối cùng: Thôn 4, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, bỏ nhà đi từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Đặng Đình Dũng ở đâu về ngay TAND huyện Đăk Hà, địa chỉ: Số 01 Ngô Đăng, tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum để giải quyết việc chị Vũ Thị Bích Hạnh, SN 1982, địa chỉ: Thôn Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (là vợ của anh Dũng) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Dũng mất tích, mục đích để giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu anh Đặng Đình Dũng không có mặt thì TAND huyện Đăk Hà sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum thông báo cho anh Nguyễn Văn Ninh, SN 10/10/1987, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum, bỏ nhà đi từ tháng 4 năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nguyễn Văn Ninh ở đâu về ngay TAND huyện Đăk Hà, địa chỉ: Số 01 Ngô Đăng, tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, SN 1991, địa chỉ: Thôn 1B, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh KonTum (là vợ của anh Ninh) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Ninh mất tích, mục đích để giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Nguyễn Văn Ninh không có mặt thì TAND huyện Đăk Hà sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định thông báo cho ông Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 24/8/1951; đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, thôn Trường Định 1, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Từ năm 2003 cho đến nay ông Nguyễn Văn Hải bỏ đi khỏi địa phương không đăng ký tạm vắng. Nay ông Nguyễn Văn Hải ở đâu về ngay TAND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; địa chỉ 85 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Đồng, SN 1990, trú tại: Đội 1, thôn Trường Định 1, xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng tại mặt nơi cư trú đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kề từ ngày thông báo nếu ông Hải không có mặt thì TAND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo cho bà Lê Thị Châu Loan, SN 13/3/1970, địa chí cư trú trước khi biệt tích: Tổ 1, TDP5, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 2/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết dược thông báo này, đề nghị bà  Loan liên hệ với TAND TP. Đồng Hới theo địa chỉ: 60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc ông Trần Xuân Minh, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Lê Thị Châu Loan thì thòng báo cho TAND TP. Đồng Hới theo địa chỉ trên, UBND phường Bắc Lý và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà  Loan thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho anh Võ Tạo, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 18/10/2010 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị anh Tạo liên hệ với TAND huyện Bình Sơn theo địa chỉ thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại 0255.3513.741 để giải quyết việc bà Bùi Thị Hàng, SN 1933, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Tạo thì thông báo cho TAND huyện Bình Sơn theo địa chỉ trên, UBND xã Bình Châu và người yêu cầu theo địa chỉ trên, điện thoại 0378.920.611. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của anh Tạo thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Ngô Thị Phượng, SN 1958, nơi cư trú cuối cùng thôn 04, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12/1996 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Phượng liên hệ với TAND huyện Tiên Phước theo địa chỉ số 12 đường Huỳnh Thúc Kháng, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để giải quyết việc ông Nguyễn Trai, trú tại thôn 01, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà hoặc ai biết tin tức gì của bà Phượng thì thông báo cho TAND huyện Tiên Phước theo địa chỉ trên, UBND xã Tiên Lộc và người yêu cầu.

TAND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Nguyễn Thị Thao, SN 1983, địa chỉ khu 8, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, vắng mặt tại nơi cư trú hiện không có tin tức gì gì. Nay chị Thao ở đâu về ngay TAND huyện Cẩm Khê để giải quyết việc anh Bùi Tiến Lực, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và xin ly hôn với chị. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Thao không có mặt thì TAND huyện Cẩm Khê sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 55/2019) P1 tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật