Báo Công lý
Thứ Tư, 03/6/2020

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 17/2020) P2

26/2/2020 07:30 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho chị Trương Thị Tam, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Núi, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2010 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Trương Thị Tam ở đâu liên hệ với TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc ông Trương Văn Huy (chú ruột của chị), SN 1973, địa chỉ: Xóm Thái Hòa, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có đơn yêu cầu TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tuyên bố chị Trương Thị Tam  mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày thông báo, nếu chị Trương Thị Tam không có mặt tại TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thì TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của Pháp luật.

TAND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thông báo cho ông Trần Đình Chiến, SN 1952, nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố Vị Dương, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Hiện bỏ đi không rõ địa chỉ. Nay ông Chiến ở đâu về ngay TAND TP. Nam Định, địa chỉ số 126 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để giải quyết việc anh Trần Đình Anh, SN 1976, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Chiến là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Chiến không có mặt thì TAND TP. Nam Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, thông báo cho bà Nguyễn Thị Soan, SN 1964, nơi cư trú cuối cùng thôn Nà Phát, xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 15/5/2005 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Soan liên hệ với TAND huyện Bạch Thông theo địa chỉ phố Ngã Ba, thị trấn Phủ thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn để giải quyết việc chị Hoàng Thị Minh Chín, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà hoặc ai biết được tin tức gì của bà Soan thì thông báo cho TAND huyện Bạch Thông theo địa chỉ trên, UBND xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và người yêu cầu.

TAND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Nguyễn Văn Thảo, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng bản Liên Minh, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ tháng 02/2017 đến nay không có tin tức gì. Cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được tin tức gì của anh Thảo hoặc ai Thảo biết được thông báo này đề nghị liên hệ với TAND huyện Quế Phong theo địa chỉ khối 3, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, điện thoại 02383.885.124 để giải quyết việc chị Vi Thị Túc, SN 1986, trú tại bản Tám, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Thảo không có mặt thì TAND huyện Quế Phong sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thông báo cho ông Lý Văn Hùng, sinh ngày 01/11/1989 và bà La Thị Quý, sinh ngày 02/9/1989, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Nà Cáy, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đi khỏi nơi cư trú từ tháng 2 năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Lý Văn Hùng và bà La Thị Quý liên hệ với TAND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển tỉnh Hà Giang do ông Đặng Văn Dương, Giám đốc chi nhánh, địa chỉ: Tổ 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang làm đại diện theo ủy quyền có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Hùng, bà Quý hoặc ai biết được tin tức về ông Lý Văn Hùng và bà La Thị Quý ở đâu thì thông báo cho TAND huyện Vị Xuyên theo địa chỉ trên hoặc UBND xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên và niêm yết thông báo tìm kiếm, nếu không có tin tức gì của ông Hùng, bà Quý thì TAND huyện Vị Xuyên sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thông báo cho ông Ngô Lê Vũ, SN 28/4/1988 và bà Hoàng Thị Thanh, SN 07/7/1989, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 5, thị trấn nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10 tháng 4 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Ngô Lê Vũ và bà Hoàng Thị Thanh liên hệ với TAND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng TMCP dầu tư và phát triển tỉnh Hà Giang do ông Đặng Văn Dương, Giám đốc chi nhánh, địa chỉ: Tố 9, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang làm đại diện theo ủy quyền có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Vũ, bà Thanh hoặc ai biết được tin tức về ông Ngô Lê Vũ và bà Hoàng Thị Thanh ở đâu thì thông báo cho TAND huyện Vị Xuyên theo địa chỉ trên hoặc UBND xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày đăng, phát đầu tiên và niêm yết thông báo tìm kiếm, nếu không có tin tức gì của ông Vũ, bà Thanh thì TAND huyện Vị Xuyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Cháng Thị Ỉn (Tráng Thị Ỉn), SN 1988, nơi cư trú cuối cùng thôn Khuổi Luồng, xã Cao bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10/2012 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Ỉn liên hệ với TAND huyện Vị Xuyên theo địa chỉ tổ 05, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Cháng Thị Thu (Tráng Thị Thu), SN 2006, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Ỉn mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Ỉn thì thông báo cho TAND huyện Vị Xuyên theo địa chỉ trên, UBND xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Ỉn thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Vàng Thị Sình, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng thôn Tràng Hương, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú hiện đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Sình liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Sùng Mí Phùa, SN 1983, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Sình thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ trên, UBND xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Sình thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sùng Thị Máy, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng thôn Tả Sán, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Máy liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lù, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Giàng Thị Vừ, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Máy mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Máy thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ trên, UBND xã Hố Quáng Phìn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Máy thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sùng Thị Say, SN 1996, nơi cư trú cuối cùng Cờ Láng, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Say liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lù, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Vừ Mí Nô, SN 1976, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Say mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Say thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ trên, UBND xã Lũng Phìn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Say thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Ly Thị Mỷ, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng thôn Há Súa, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 02/01/2018 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Mỷ liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lù, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Sùng Mí Lình, SN 1990, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Mỷ mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ trên, UBND xã Hố Quáng Phìn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Mỷ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Lờ Thị Chúa, SN 1990, nơi cư trú cuối cùng thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Chúa liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lù, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Lầu Mí Say, SN 1985, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Chúa mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Chúa thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ trên, UBND xã Lũng Táo và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Chúa thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Ly Thị Mỷ, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng thôn Tả Làng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú hiện không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Mỷ liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Giàng Chứ Dính, SN 1958, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ trên, UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Mỷ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Giàng Thị Chúa, SN 1995, nơi cư trú cuối cùng thôn Thèn Pả, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, bỏ nhà đi hiện đến nay không có tin tức gì. Nay bà Chúa ở đâu về ngay TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Hờ Mí Sử, SN 1997, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của bà Chúa thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ trên, UBND xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức bà Chúa thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Vàng Thị Váng, SN 1996, nơi cư trú cuối cùng thôn Mỏ Nhà Thấp, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Váng liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Giàng Thị Hoa, SN 2012, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Váng thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ trên, UBND xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Váng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Cháng Thị Chợ, SN 1996, nơi cư trú cuối cùng thôn Pao Mã Phìn, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 01/01/2018 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Chợ liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Sùng Cò Chẩn, SN 1976, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Chợ thì thông báo chot d huyện Quản Bạ theo địa chỉ trên, UBND xã Tùng Vài và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Chợ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Và, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng thôn Túng Chúng Phìn, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 12/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Và liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lù, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Thào Chứ Cho, SN 1966, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Và mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Và thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ trên, UBND xã Lũng Phìn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Và thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Hầu Thị Dính, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng thôn Tráng Phúng B, xã Phố Cáo,  huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú tứ tháng 5/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Dính liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lù, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Thào Mí Chá, SN 1994, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Dính mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Dính thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ trên, UBND xã Phố Cáo và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Dính thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Hoàng Thị Minh, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02/2015 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Minh liên hệ với TAND huyện Bắc Quang theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Đặng Thị Bường, SN 1967, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của bà Minh thì thông báo cho TAND huyện Bắc Quang theo địa chỉ trên, UBND xã Vĩnh Hảo và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Minh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng thông báo cho chị Phạm Thị Mích, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 3, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng hiện nay ở đâu về ngay Trụ sở TAND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng để giải quyết về việc anh Vũ Đình Đường, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Mích mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Mích không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Nếu chị Mích biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về chị Mích xin liên hệ TAND huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

TAND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thông báo cho bà Đỗ Thị Tuyết, SN 1965, nơi cư trú cuối cùng tổ dân phố Á Lữ, phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, bỏ nhà đi từ tháng 5/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Tuyết ở đâu về ngay TAND TP. Bắc Giang theo địa chỉ số 01 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc ông Đỗ Văn Hùng, SN 1962, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Tuyết không có mặt thì TAND TP. Bắc Giang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Bà Trần Thị Châu, SN 1966, hộ khẩu thường trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An nhắn tìm con trai là anh Nguyễn Tiểu Long, SN 1989, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ tháng 11/2007 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Long ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Anh Long biết được thông báo này hoặc người nào biết được tin tức gì của anh Long thì thông báo cho bà Châu theo địa chỉ trên, điện thoại 0915.670.838.

Anh Nguyễn Văn Giang, SN 1993, địa chỉ thôn Đoàn Kết, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nhắn tìm bà Nguyễn Thị Dung, SN 1960, trú cùng địa chỉ trên (là mẹ đẻ của anh Giang), bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Dung ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Nếu bà Dung không về thì anh Giang sẽ đề nghị TAND huyện Hiệp Hòa tuyên bố bà Dung mất tích theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 17/2020) P2 tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật