Báo Công lý
Thứ Tư, 26/2/2020

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 104/2019)

27/12/2019 08:00 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho anh Nguyễn Văn Cửu, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Thái Hòa, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2015 đến nay không rõ địa chỉ. Nay anh Nguyễn Văn Cửu ở đâu liên hệ với TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc chị Đặng Thị Lan (vợ của anh), SN 1990, địa chỉ: Xóm Phú Xuân, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nguyễn Văn Cửu  mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Văn Cửu không có mặt tại TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thì TAND huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của Pháp luật.

TAND thành phố Tam Điệp thông báo cho chị Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 03/12/1968, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích:  Số nhà 11, ngõ 15, đường Voi Phục, tổ 3, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Chị Nguyễn Thị Thúy vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 12 tháng 6 năm 2017 đến nay đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nguyễn Thị Thúy ở đâu về ngay TAND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (địa chỉ: số 14, đường Trần Phú, phường Bắc Sơn, thành phố Tam  Điệp, tỉnh Ninh Bình) để giải quyết việc chồng chị là anh Tạ Văn Thanh, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Nguyễn Thị Thúy không có mặt và không có tin tức thì TAND thành phố Tam  Điệp, tỉnh Ninh Bình  sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng thông báo cho anh Vũ Văn Hữu, SN 1979, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ dân phố 7, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8 năm 2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Vũ Văn Hữu liên hệ với TAND huyện An Dương theo địa chỉ: Số 7, đường 351, tổ dân phố 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc chị Đỗ Thị Tuyến, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Vũ Văn Hữu thì thông báo cho TAND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ như trên, UBND dân thị trấn An Dương, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Vũ Văn Hữu thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng thông báo cho anh Phạm Tiến Tùng, SN 1990, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: địa chỉ: Thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 4 năm 2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Phạm Tiến Tùng liên hệ với TAND huyện An Dương theo địa chỉ: Số 7, đường 351, tổ dân phố 4, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc bà Vũ Thị Hương, SN 1969, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Phạm Tiến Tùng thì thông báo cho TAND huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ như trên, UBND xã Nam Sơn, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Phạm Tiến Tùng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Si Ma Cai, tỉnh lào Cai thông báo cho chị Tráng Thị Dung, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng thôn Lử Thẩn, xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 12/4/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dung ở đâu về ngay TAND huyện Si Mai Cai theo địa chỉ thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc anh Thào Seo Sử, SN 1989, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Dung thì thông báo cho TAND huyện Si Mai Cai theo địa chỉ trên, UBND xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Dung thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai thông báo cho chị Vàng Thị Phá, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Phá liên hệ với TAND huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai theo địa chỉ thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc anh Vàng Ỷ Lùng, SN 1989, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích hoặc ai biết được tin tức gì của chị Phá thì thông báo cho TAND huyện Si Ma Cai theo địa chỉ trên, UBND xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của chị Phá thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho ông Trần Minh Châu, SN 1955, nơi cư trú cuối cùng tổ dân phố 3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bỏ nhà đi từ năm 1997 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Châu ở đâu về ngay TAND huyện Nghi Xuân (địa chỉ khối 1, TT Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) để giải quyết việc anh Trần Quang Vinh, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Châu không có mặt thì TAND huyện Nghi Xuân sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo cho Bà Lưu Thị Việt, SN 1961, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 21, phố Thọ Mai, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bỏ nhà đi từ năm 1997 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Việt ở đâu về ngay TAND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (địa chỉ: số nhà 1173 Đại lộ Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để giải quyết việc bà Lưu Thị Liễu, SN 1966, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Việt đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Việt không có mặt thì TAND thành phố Việt Trì sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Lô Văn Bông, SN 24 tháng 3 năm 1989, trú tại: Bản Khe Quỳnh, xã Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà ra đi từ tháng 8 năm 2017 đến nay không có tin tức gì, địa chỉ ở đâu. Nay anh Bông ở đâu về ngay TAND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An theo địa chỉ khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để giải quyết việc chị Lô Thị Dậu, SN 1987, trú tại bản Xằng Trên, xã My Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có đơn yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu anh Bông không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thông báo cho anh Nguyễn Văn Hưởng, SN 1963, hộ khẩu thường trú tại đội 4 Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, bỏ địa phương đi từ năm 1992 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hưởng ở đâu về ngay TAND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Nhài, SN 1966, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của anh Hưởng thì TAND huyện Nghĩa Hưng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 104/2019) tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật