Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

Cụm thi đua số VI ngành TAND: Thi đua góp phần nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt công tác

13/12/2013 15:56 UTC+7
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2013 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TAND phát động, quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Năm 2013, các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Cụm thi đua số VI đã nỗ lực thi đua, phấn đấu đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, rộng khắp 

 

Cụm thi đua số VI gồm 21 đơn vị thuộc TANDTC, trong đó có 3 Tòa phúc thẩm gồm: Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, tại Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; có 5 Tòa chuyên trách gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Kinh tế, Tòa Hành chính, Tòa Lao động và 13 đơn vị giúp việc. Trưởng Cụm thi đua số VI năm 2013 là Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, Phó Trưởng Cụm là Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, sau Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành TAND, các đơn vị trong Cụm thi đua số VI đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 3/1/2013 của Ban Cán sự Đảng TANDTC và Chỉ thị số 01/2013/CT-CA ngày 4/2/2013 của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện  các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 của ngành TAND. 21 đơn vị tích cực hưởng ứng nội dung thi đua mà Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TAND phát động với khẩu hiệu “Ngành TAND hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)”… 

 

Cụm thi đua số VI ngành TAND: Thi đua góp phần nâng cao hiệu quả trên tất cả các mặt công tác

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Cụm thi đua số VI đã cụ thể hóa những nội dung này thành kế hoạch tổ chức thực hiện; 100% các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua; trong đó có nhiều tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao như Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Chiến sỹ thi đua ngành TAND…

 

Góp phần hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn

 

Kết quả thi đua của Cụm VI đã có tác động rất tích cực đối với hoạt động chuyên môn của từng đơn vị. 5 Tòa chuyên trách đã tiếp nhận 21.998 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Các đơn vị tiến hành phân loại để xử lý; đối với những đơn không thuộc thẩm quyền, Tòa chuyên trách đã hướng dẫn người dân chuyển đơn đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết, những đơn thuộc thẩm quyền thì trả lời đơn hoặc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Đa số quyết định giám đốc thẩm của các Tòa chuyên trách được ban hành theo đúng thời gian quy định của pháp luật và phần lớn được Chánh án TANDTC hoặc Viện trưởng VKSNDTC chấp thuận. Ngoài ra, các Tòa chuyên trách còn ban hành nhiều văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật đối với các Tòa án địa phương và tham gia góp ý và các dự án luật, góp ý về dự thảo một số văn bản pháp quy...

 

Năm 2013, 3 Tòa phúc thẩm TANDTC thụ lý 4.070 vụ án các loại, đã giải quyết 3.534 vụ án. Nhìn chung công tác xét xử và giải quyết các loại án trong năm qua đảm bảo đúng thời hạn luật định, không có án để quá hạn luật định. Tất cả các vụ án sau khi thụ lý đều được lên lịch xét xử kịp thời; đa số các bản án phúc thẩm đã xét xử đều đúng pháp luật, thể hiện tính thuyết phục cao. Những trường hợp bản án của tòa án cấp sơ thẩm bị hủy, sửa đều có căn cứ vững chắc và cân nhắc thận trọng, nhất là việc áp dụng án treo đối với bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Việc tổ chức các phiên tòa phúc thẩm thực hiện theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, tranh tụng dân chủ, công khai đã góp phần nâng cao chất lượng phiên tòa, tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng được trình bày hết ý kiến của mình theo đúng trọng tâm của vụ án. Cơ quan thường trực TANDTC tại phía Nam tiếp nhận 7.785 đơn của công dân và tiến hành xử lý 1.737 đơn thuộc thẩm quyền và hướng dẫn các Tòa án địa phương trong công tác chuyên môn.

 

Ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, đơn vị là Cụm trưởng Cụm thi đua số VI cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, đặc biệt là hoạt động ngày càng năng động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành TAND, các đơn vị thuộc TANDTC cũng như mỗi cá nhân cán bộ, công chức đều nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mặc dù tại các đơn vị của TANDTC không có biên chế cán bộ làm công tác thi đua, nhưng công tác thi đua khen thưởng của Cụm số VI liên tục được duy trì, phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

 

Trần Minh Giang

Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật