Phản cung

Hợp tác Việt Nam - Indonesia góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN
Hợp tác Việt Nam – Indonesia trên bình diện song phương, cũng như trong các khuôn khổ đa phương đã, đang và sẽ đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO