Pháp luật

Nhất trí với việc bổ sung "dao có tính sát thương cao" vào nhóm vũ khí thô sơ

Duy Tuấn 13/06/2024 - 14:26

Tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 34, sáng 13/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Báo cáo về một số vấn đề lớn về dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, về quy định dao có tính sát thương cao (khoản 5a Điều 3), Thường trực UBQPAN nhất trí với việc bổ sung dao có tính sát thương cao vào dự thảo Luật.

dao1.jpeg
Toàn cảnh phiên họp

Quy định này nhằm tăng cường công tác quản lý, tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật sử dụng dao có tính sát thương cao.

Để bảo đảm rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và đấu tranh phòng, chống tội phạm, trên cơ sở ý kiến ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã sửa điểm b khoản 4 như sau: “b) Dao có tính sát thương cao nhằm mục đích sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ.”.

dao2.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới

Theo đó, đề nghị bổ sung khoản 5a Điều 3 giải thích từ ngữ “dao có tính sát thương cao” như sau: “5a. Dao có tính sát thương cao là dao sắc, dao nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.”.

Về giải thích từ ngữ “vũ khí thô sơ” (khoản 4 Điều 3), theo ông Tới, Thường trực UBQPAN đề nghị chỉnh lý quy định giải thích từ ngữ “vũ khí thô sơ” như khoản 4 Điều 3 dự thảo Luật, bao gồm: Các loại vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản, thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành; Dao có tính sát thương cao nhằm mục đích sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ.

Về khai báo vũ khí thô sơ (Điều 32), tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã chỉnh lý tên Điều 32 thành “Khai báo vũ khí thô sơ dùng làm hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo”; đồng thời bổ sung quy định giới hạn việc khai báo chỉ đối với “vũ khí thô sơ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 3” như dự thảo Luật tiếp thu, chỉnh lý.

dao3.jpeg
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dao có tính sát thương cao, trên cơ sở ý kiến của các vị ĐBQH, Thường trực UBQPAN đề nghị UBTVQH cho bỏ quy định tại khoản 2 Điều 32 và xây dựng bổ sung Điều 32a quy định về quản lý, sử dụng dao có tính sát thương cao.

Về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày, chào hàng, giới thiệu sản phẩm hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật (Điều 15). Qua rà soát trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, Thường trực UBQPAN thấy rằng, hoạt động chào hàng, giới thiệu sản phẩm là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được quy định trong dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

"Do đó, Thường trực UBQPAN đề nghị lược bỏ các quy định về hoạt động này trong dự thảo Luật này và chỉ quy định về việc quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ mang vào Việt Nam để chào hàng, giới thiệu sản phẩm. Các nội dung khác thực hiện theo quy định của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp"- Chủ nhiệm Lê Tấn Tới nêu quan điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhất trí với việc bổ sung "dao có tính sát thương cao" vào nhóm vũ khí thô sơ