Nghị quyết về hợp tác ASEAN-Liên Hợp Quốc

Thông qua Nghị quyết về hợp tác ASEAN-Liên hợp quốc
Nghị quyết được thông qua đã đạt ba kỷ lục về việc có thời gian thương lượng ngắn nhất, thời gian vận động ngắn nhất và số nước đồng bảo trợ đông nhất so với các nghị quyết hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc (LHQ) từ trước đến nay.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO