Nâng gói hỗ trợ thuế cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lan Trần | 27/03/2020, 14:39

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký tờ trình Chính phủ số 47/TTr-BTC về Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong Dự thảo hoàn thiện trình Chính phủ đã bổ sung thêm một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Cụ thể, ngoài các đối tượng đã được liệt kê trong dự thảo Nghị định xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trong Dự thảo lần này, Bộ Tài chính đưa thêm các đối tượng được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là Giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội.

Từ những thay đổi về đối tượng tác động đã nâng gói hỗ trợ từ hơn 30.000 tỷ đồng lên hơn 80.000 tỷ đồng tiền hoãn, giãn nộp thuế.

Nâng gói hỗ trợ thuế cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tiền hoãn, giãn nộp thuế nhằm hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid lên hơn 80.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Về thời gian gia hạn cho các nhóm đối tương, Dự thảo Nghị định quy định về thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Về thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Về tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; Hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Bộ Tài chính thông tin, để đảm bảo chính sách ban hành được áp dụng rộng rãi cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Đối với các sắc thuế khác như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường,...Bộ Tài chính không đề nghị gia hạn do các sắc thuế này chỉ thu vào một nhóm hàng hóa, dịch vụ nhất định (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhóm hàng hóa, dịch vụ chịu thuế mới thuộc đối tượng nộp thuế).

Theo ông Vũ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế-Bộ Tài chính, do những nội dung quy định tại Dự thảo Nghị định đều là các giải pháp cấp bách hỗ trợ DN ứng phó với dịch bệnh, nên trong tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Nghị định có hiệu lực ngay khi được ký ban hành. Đối với DN, cần lưu ý xác định có nằm trong đối tượng được gia hạn không? Nếu nằm trong nhóm đối tượng điều chỉnh của Nghị định thì tổ chức, cá nhân chỉ cần có đơn đề nghị gia hạn gửi đến cơ quan thuế, trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ giải quyết gia hạn cho DN.

Ông Thi cũng thông tin, trong dự thảo lần này, có việc gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà DN phải nộp tiền quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2019, theo quy định của Luật Quản lý thuế, số thuế này phải kê khai và nộp sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 2019. Như vậy, thời điểm cuối cùng thực hiện quyết toán thuế năm 2019 là ngày 31/3/2020. Như vậy, DN nắm tính thần, chờ quyết định chính thức của Chính phủ để xem có được gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2019 hay không, nếu Chính phủ thông qua, có nghĩa DN sẽ được nộp gia hạn số tiền này sau 5 tháng.

Bài liên quan
Nga bắt đầu sản xuất vaccine AstraZeneca để xuất khẩu
Công ty dược phẩm Nga R-Pharm đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 theo giấy phép của Đại học Oxford và AstraZeneca cho mục đích xuất khẩu.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng gói hỗ trợ thuế cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19