Năm 2018, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

Lan Trần | 09/01/2018, 07:40

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, năm 2018 NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Tại cuộc họp báo Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng Nhà nước năm 2018, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và các đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế, vĩ mô, tiền tệ, năm 2018 NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Năm 2018, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: SBV

Cụ thể NHNN sẽ điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và trên cơ sở đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh tài chính..

Năm 2018, tiếp nối sự thành công trong điều hành tỷ giá năm 2017, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp tình hình thị trường, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ; ổn định thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi; tiếp tục thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Phó Thống đốc cũng cho biết NHNN sẽ điều hành tín dụng theo hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động kiểm soát tín dụng ở một số ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hệ thống tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế, đi đôi với an toàn hoạt động. Tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng, hỗ trợ an sinh xã hội.

Một  trong những nhiệm vụ trọng tâm của NHNN trong năm 2018 là triển khai tiếp các bước tái cơ cấu và xử lý nợ xấu một cách căn bản, triệt để hơn. Theo đó, hàng loạt các giải pháp đã được đề ra như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Tập trung triển khai có chất lượng và đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết số 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; Tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế...

Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán trong nền kinh tế; triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020; Phát triển công nghệ ngân hàng và dịch vụ thanh toán, nâng cao hiệu quả và tính an toàn trong hệ thống thanh toán của ngân hàng Việt Nam. Từng bước xây dựng, triển khai, ứng dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho hạ tầng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành Ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

Một giải pháp cũng được ngành ngân hàng tập trung trong năm 2018 là triển khai tích cực có hiệu quả 6 lĩnh vực cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; trong đó, tập trung vào cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết 36/NQ-CP. 

Theo báo cáo của NHNH, năm 2017, uớc cả năm, tổng phương tiện thanh toán (M2) tăng khoảng 16%, sát với chỉ tiêu định hướng đề ra khoảng 16-18% từ đầu năm.

Đến ngày 31/12/2017, tín dụng tăng 18,17%. Đáng chú ý tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh (chiếm khoảng 80% tổng dư nợ), trong đó tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ diễn biến tích cực. Tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh bất động sản, chứng khoán được kiểm soát đã tăng với tốc độ chậm lại. Cụ thể: Đến cuối tháng 11/2017, tín dụng cho lĩnh vực xuất khẩu tăng 14,03% so với cuối năm 2016; tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 20%; tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp ưu tiên tăng 22,13%; Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11,53%; Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 22%....

 

Bài liên quan
Ngân hàng Nhà nước sửa quy định xếp hạng ngân hàng
Một trong những nội dung chú ý nhất trong Dự thảo là chỉnh sửa, bổ sung theo hướng quy định cụ thể các trường hợp xếp hạng D (Yếu) và hạng E (Yếu kém) các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2018, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt