Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật TNBTNN 2017:  Trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
So với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017 (Luật TNBTNN 2017) đã sửa đổi, bổ sung toàn diện quy định về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO