Lợi nhuận trước thuế năm 2015 của Nam A Bank tăng 49%

Nguyễn Như - Ánh Hoa | 21/04/2015, 07:31

Trong năm 2014, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tăng 32% so với năm 2013 nhưng Ban lãnh đạo Nam A Bank mạnh dạn đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm nay tăng 49% so với 2014.

Đó là một trong nhiều chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 của Nam A Bank được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Nam A Bank
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 23 của Nam A Bank

Năm 2014, Nam A Bank đã chủ động thực hiện tự tái cấu trúc và đạt được nhiều kết quả bước đầu khả quan. Tính đến ngày 31/12/2014, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 37.293 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm; tổng số cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con là 1.203 người, tăng 127 người. Trong năm 2014, huy động vốn của Nam A Bank đạt 33.481 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90% tổng tài sản, vượt 13% kế hoạch năm, dư nợ cho vay đạt 16.629 tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn 8.671 tỷ đồng (chiếm 52% dư nợ cho vay) và cho vay trung dài hạn 7.958 tỷ đồng (chiếm 48% dư nợ cho vay). Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng cũng tăng 32% lên 242 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 4%, tương đương 120 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu đã giảm mạnh xuống dưới 3%. Công tác tín dụng trong năm 2014 tiếp tục được Nam A Bank chú trọng phát triển theo chiều sâu, công tác thẩm định và giám sát tín dụng được tăng cường mạnh mẽ nhằm kiểm soát tốt các khoản vay.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bền vững và nâng cao chất lượng tài sản, Nam A Bank thời gian qua đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên cơ sở quy định và định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Dựa vào kết quả đạt được trong năm 2014, Ban lãnh đạo Nam A Bank đưa ra kế hoạch năm nay với nhiều chỉ tiêu nổi bật. Ngân hàng đã đặt tổng tài sản tăng 7% so với năm ngoái, đạt 40.000 tỷ đồng; huy động tiền gửi tăng 16%, đạt 23.500 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 26% lên 21.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam A Bank còn đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 49%, đạt 360 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Để thực hiện kế hoạch tăng trưởng trên, Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng trong quý 2 năm nay và đẩy mạnh công tác nhận diện thương hiệu tại các đơn vị kinh doanh trong năm 2015. Ngoài ra, Nam A Bank còn đặt mục tiêu phát triển mạng lưới thêm 9 điểm giao dịch gồm 5 chi nhánh và 4 phòng giao dịch.

Cổ đông ủng hộ việc Nam A Bank niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán và kế hoạch lợi nhuận năm 2015 tăng 49% so với năm trước.
Cổ đông ủng hộ việc Nam A Bank niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán và kế hoạch lợi nhuận năm 2015 tăng 49% so với năm trước.

Tại đại hội, bà Lương Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Nam A Bank đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 và bà Nguyễn Thùy Vân, Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Nam A Bank trúng cử vào thành viên của Ban Kiểm soát. Được biết, bà Lương Thị Cẩm Tú thay ông Trần Ngô Phúc Vũ còn bà Nguyễn Thùy Vân thay ông Trần Ngọc Dũng được miễn nhiệm trước đó.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay là 6 người với Chủ tịch Nguyễn Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Mỹ, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Chung, thành viên Võ Thị Tuyết Nga, thành viên Lương Thị Cẩm Tú và thành viên độc lập Lê Thanh Đạm. Trong khi đó, Ban Kiểm soát gồm Trưởng Ban Kiểm soát Triệu Kim Cân, thành viên chuyên trách Trang Xuân Tửng và Nguyễn Thùy Vân.

Cũng qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ 23, Nam A Bank xác lập các giải pháp trọng tâm của nam 2015 như: phát triển ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn; đẩy mạnh thu nhập ngoài lãi; gia tăng hoạt động kinh doanh tại các chi nhánh, phòng giao dịch; quản trị chi phí hiệu quả; hoàn thành các dự án hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; củng cố và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục hoàn thiện công tác tái cấu trúc; tăng cường các  biện pháp quản lý rủi ro; đẩy mạnh kiểm tra, chấn chỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lợi nhuận trước thuế năm 2015 của Nam A Bank tăng 49%