Loại bỏ những gì gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp

Thiện Thuật | 11/09/2014, 07:56

Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yêu cầu việc rà soát, hoàn thiện thể chế phải làm đồng bộ, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp làm ăn dễ dàng hơn.

Loại bỏ những gì gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu đặt ra là phải phát triển đất nước nhanh và bền vững; phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do vậy, một khâu có ý nghĩa rất quyết định là phải nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong điều kiện hội nhập với nền kinh tế thị trường của thế giới thì phải cạnh tranh, đây là cạnh tranh toàn cầu; nước nào, quốc gia nào có năng lực cạnh tranh cao, có môi trường đầu tư kinh doanh tốt, nước đó sẽ phát triển nhanh, bền vững và giành được thắng lợi.

“Chúng ta không đi con đường nào khác, phải hội nhập với nền kinh tế thị trường của thế giới, phải cạnh tranh để tồn tại, để phát triển. Các nước trên thế giới cũng luôn cải cách để cạnh tranh, để thu hút đầu tư, để có môi trường đầu tư thuận lợi hơn, chi phí cho đầu tư giảm hơn, giá thành rẻ hơn, đưa ra sản phẩm tốt hơn để cạnh tranh”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, muốn nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Hiện nay, chúng ta đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội XI của Đảng đã xác định, trước hết là phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường gắn liền với đó là cải cách hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh; huy động các nguồn lực để đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao.

“Việc hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính luôn là trọng tâm công tác của Chính phủ. Từng bộ ngành, từng địa phương phải tiếp tục rà soát để hoàn thiện thể chế, cơ chế nhằm tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh. Cái này ít tốn tiền nhất, nhưng hiệu quả thì rất lớn, tạo nên năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư thuận lợi”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp đã có bước cải cách quan trọng, nhất là việc thực hiện cơ chế liên thông một cửa trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các thủ tục liên quan đến con dấu của doanh nghiệp. Cơ chế một cửa đã giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện 3 thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường theo quy định từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước năm 2005) xuống còn tối đa 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến nay); trong đó, thời gian cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp là 2 ngày làm việc và thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ, trả kết quả cho doanh nghiệp là 3 ngày làm việc. Trên thực tế, thời gian trung bình để các tỉnh cấp đăng ký doanh nghiệp là 4 ngày làm việc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, kết quả đạt được như trên là rất đáng mừng, song luật lệ là như nhau, có nhiều tỉnh chỉ giải quyết mất hơn 1 ngày, điều này thể hệ rõ là ở trách nhiệm: “Nếu như tất cả đều với tinh thần phục vụ, chỉ khung khổ này thôi, không cần phải sửa thì cũng giảm bớt được bao nhiêu công sức của xã hội”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, khả năng cải cách, rút ngắn thời gian làm thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường của doanh nghiệp tốt hơn nữa, nhanh hơn nữa là hoàn toàn trong tầm tay. Trên cơ sở này, Thủ tướng yêu cầu phải rút ngắn 50% thời gian trung bình cấp đăng ký doanh nghiệp như hiện tại, tức là rút từ 4 ngày làm việc như hiện tại xuống còn 2 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh; tiếp tục mở rộng và nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; đẩy mạnh hơn nữa việc công khai hóa thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường công tác giám sát, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ của cán bộ đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh đó, phải triển khai hiệu quả, sâu rộng cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng cơ chế này ra để rút ngắn khoảng thời gian của gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các Bộ, ngành cương quyết rà soát, sửa đổi các luật liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quy định nào phải loại bỏ thì phải bỏ, quy định nào cần giữ thì phải thuận lợi hơn, phải nhanh hơn hơn thông qua ứng dụng mạnh công nghệ thông tin.

Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, từ năm 2007, Bộ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các thủ tục liên quan đến con dấu của doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa” liên thông.

Cơ chế một cửa đã giúp giảm đáng kể thời gian thực hiện 3 thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường theo quy định từ 32 ngày làm việc (giai đoạn trước năm 2005) xuống còn tối đa 5 ngày làm việc (kể từ năm 2008 đến nay). Trong đó, thời gian cơ quan thuế cấp mã số doanh nghiệp là 2 ngày làm việc và thời gian cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ, trả kết quả cho doanh nghiệp là 3 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cũng được đẩy mạnh, qua đó đã nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính về thành lập doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước về đăng ký kinh doanh.

Từ năm 2010, hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã được thiết lập, góp phần làm thay đổi căn bản quy trình, nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

Theo điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về sự hài lòng của doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành phố (chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh PCI), cộng đồng doanh nghiệp luôn đánh giá lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp xếp thứ nhất về mức độ hài lòng so với lĩnh vực khác. Chỉ số này luôn tăng từ năm 2006 và đạt số điểm là 8,59/10 vào năm 2013).

 Về định hướng và giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thành lập, giải thể doanh nghiệp, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định, Bộ sẽ tập trung mạnh vào hoàn thiện Luật Doanh nghiệp theo định hướng đã được Chính phủ thông qua nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh…

Bài liên quan
Hướng dẫn thanh, kiểm tra việc chấp hành về hải quan, thuế đối với doanh nghiệp
Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp năm 2021.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Loại bỏ những gì gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp