Lấy ý kiến về dự thảo thông tư mua bán trái phiếu, tín phiếu

T. Nhi | 31/08/2020, 16:40

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Lấy ý kiến về dự thảo thông tư mua bán trái phiếu, tín phiếu

Ảnh min họa

Hiện tại, Luật Các tổ chức tín dụng đã quy định ngân hàng thương mại được tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ, ngân hàng thương mại được mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, thông tư này được ban hành để tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động mua, bán hẳn giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Cụ thể, dự thảo thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu có thời hạn còn lại dưới 12 tháng để thống nhất thời hạn giao dịch giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau và thời hạn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiết khấu với khách hàng các giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành. Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

Đối với việc mua, bán trái phiếu, dự thảo thông tư quy định trái phiếu được mua, bán hẳn phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán và các văn bản khác hướng dẫn Luật Chứng khoán, do trái phiếu là một loại chứng khoán.

Với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, bên mua trái phiếu phải đáp ứng quy định pháp luật hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại thời điểm thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu chuyển đổi.

Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán hẳn với các tổ chức.

Ngoài ra, để hướng dẫn thống nhất các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện, dự thảo thông tư cũng hướng dẫn các nội dung về hình thức giao dịch, lưu trữ, cập nhật thông tin giao dịch, quy định nội bộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lấy ý kiến về dự thảo thông tư mua bán trái phiếu, tín phiếu