Lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh, khả năng chiến đấu của Quân đội

Trọng Bằng | 16/12/2019, 18:16

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nội dung trên tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Bộ Quốc phòng.

Lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh, khả năng chiến đấu của Quân đội

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (22/12/1944-22/12/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tới dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện các đơn vị của Quân đội và một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ.

Xứng đáng với truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam

Tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong đó khẳng định rõ: Thực tiễn lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng không thể thiếu hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) và trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT của TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Trong suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam luôn bám sát đường lối cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Góp phần, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, thực hiện thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bước vào thời kỳ đổi mới, TCCT chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống của TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất; quyết chiến, quyết thắng”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển của Quân đội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, TCCT đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, chúc mừng những thành tích của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định thực tiễn lịch sử 75 năm qua đã chứng minh sự phát triển, trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là kết quả lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân; trong đó có sự cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân.

"Chúng ta tự hào Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội," ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Cùng với tập trung xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng, củng cố tiềm lực quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của Quân đội, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, tình hình trên đặt ra yêu cầu phải tăng cường hơn nữa vai trò của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân.

Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, phải lấy chính trị làm gốc", ông Trần Quốc Vượng cho rằng, để hoàn thành trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị của Quân đội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị cần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, qua đó, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị cần tham mưu, đề xuất với cấp trên để tập trung chỉ đạo, tổ chức xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, địa phương trong xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bài liên quan
Quân đội phun khử khuẩn diện rộng trên địa bàn TP Hà Nội
Sáng 26/7, Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng) và Bộ tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn diện rộng tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 .

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh, khả năng chiến đấu của Quân đội