Báo Công lý
Thứ Bảy, 04/2/2023

TAND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Lấy công tác thi đua, khen thưởng làm động lực phấn đấu

30/1/2016 10:15 UTC+7
(Công lý) - Trong những năm vừa qua, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TAND cấp trên cùng với sự đoàn kết nội bộ, TAND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác.

Tam Đảo là một huyện nằm chính giữa phía bắc tỉnh Vĩnh Phúc, gần ngã ba ranh giới của tỉnh Vĩnh Phúc với hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Trên địa bàn huyện có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Khu du lịch Tam Đảo, Danh thắng chùa Tây Thiên hay Vườn quốc gia Tam Đảo. Với những lợi thế đó, Tam Đảo đã và đang có nhiều bước tiến dài về kinh tế cũng như các lĩnh vực khác, đời sống nhân dân trên địa bàn huyện cũng không ngừng được cải thiện.

Bên cạnh sự phát triển về mặt kinh tế - xã hội thì trong mấy năm gần đây, tình hình vi phạm, an ninh trật tự và tranh chấp dân sự trên địa bàn huyện Tam Đảo ngày càng có chiều hướng gia tăng. Số vụ việc hàng năm mà TAND huyện Tam Đảo phải thụ lý, giải quyết luôn cao. Trước tình hình đó, cấp ủy, lãnh đạo TAND huyện Tam Đảo thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ - công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC về nhiệm công tác vụ trọng tâm; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt sâu sắc cho mỗi một cán bộ, công chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhằm làm tốt chuyên môn, lãnh đạo TAND huyện Tam Đảo cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cán bộ công chức tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, có nhiều biện pháp, giải pháp xây dựng và phát huy thành tích trong phong trào thi đua của đơn vị, thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu thi đua, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

TAND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc: Lấy công tác thi đua, khen thưởng làm động lực phấn đấu

Một phiên xét xử của TAND huyện Tam Đảo

Đồng thời, lãnh đạo TAND huyện cũng luôn quan tâm, khích lệ cán bộ công chức đưa ra sáng kiến của mình, những sáng kiến, cách làm hay nhanh chóng được áp dụng trong toàn đơn vị, thường xuyên tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, lấy phong trào thi đua là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể, đề cao sự sáng tạo của cá nhân trong công tác, kịp thời biểu dương những cá nhân tích cực về mọi mặt.

Trong 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2015, TAND huyện Tam Đảo đã thụ lý 1.095 vụ, việc các loại và giải quyết được 1.080 vụ, việc; các vụ án lớn, trọng điểm và phức tạp được đưa ra giải quyết trong thời hạn quy định của pháp luật; việc xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không quá hạn luật định, hình phạt đảm bảo nghiêm minh, chính xác. Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, Toà án đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết, khắc phục tình trạng để các vụ án quá hạn luật định, đồng thời, chú trọng công tác hoà giải trong giải quyết các vụ, việc, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường xét xử lưu động các vụ án hình sự, dân sự nhằm giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân.

Đồng thời, đơn vị cũng đã tập trung đổi mới tác phong, lề lối làm việc, sáng tạo, áp dụng nhiều giải pháp khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ công chức đơn vị đều nêu cao vai trò gương mẫu của người cán bộ Tòa án, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% cán bộ công chức không mắc tệ nạn xã hội. Đơn vị không có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, giải quyết kịp thời, dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại đối với công chức; 100% công chức thực hiện đúng “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND”; 100% đảng viên không vi phạm những điều đảng viên không được làm...

Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, sự điều hành, quản lý khoa học, sáng suốt của lãnh đạo, TAND huyện Tam Đảo đã và đang dần trở thành đơn vị điển hình, là lá cờ đầu của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật