Báo Công lý
Chủ nhật, 31/5/2020

Kiến nghị bỏ xuất khẩu gạo ra khỏi danh mục đầu tư, kinh doanh có điều kiện

23/10/2018 17:17 UTC+7
(Công lý) - Theo VCCI, xuất khẩu gạo là một trong 22 ngành nghề kinh doanh cần được xem xét để bãi bỏ ra khỏi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản gửi Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiến nghị sửa đổi Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư (sửa đổi) năm 2016.

Kiến nghị bỏ xuất khẩu gạo ra khỏi danh mục đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Ảnh minh họa

Theo VCCI, việc ban hành Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (sau đây gọi tắt là Danh mục) tại Luật đầu tư năm 2014 là một bước tiến lớn về việc minh bạch hóa chính sách về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cộng đồng doanh nghiệp có thể nhận diện được các ngành, nghề để lựa chọn các quyết định đầu tư, cũng như giám sát các cơ quan nhà nước khi thực thi các chính sách quản lý hoạt động kinh doanh.

Năm 2016, Danh mục này được sửa đổi, bổ sung, từ 267 xuống còn 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc sửa đổi Danh mục này đã loại bỏ rất nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Danh mục hiện tại của Luật Đầu tư  sửa đổi năm 2016 vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được tiếp tục đánh giá, rà soát, xem xét để sửa đổi.

VCCI đã tiến hành rà soát 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh trong Danh mục và nhận thấy 22 ngành nghề kinh doanh cần được xem xét để bãi bỏ ra khỏi Danh mục.

Cụ thể, các ngành nghề này gồm: Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; Kinh doanh dịch vụ kế toán; Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan; Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); Xuất khẩu gạo; Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; Kinh doanh dịch vụ Logistics; Kinh doanh dịch vụ việc làm; Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô; Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa; Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; Kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển; Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim; Kinh doanh dịch vụ lữ hành; Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu; Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng; Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì.

Đồng thời, VCCI cũng kiến nghị 10 ngành nghề kinh doanh cần được thu hẹp phạm vi kiểm soát điều kiện kinh doanh như kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương ; Nhượng quyền thương mại ; Kinh doanh thủy sản; Kinh doanh thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi; Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật…

Lan Trần

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật