Báo Công lý
Thứ Sáu, 07/8/2020

[Infographic] 87,9% DN chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất kinh doanh quý IV/2019

13/10/2019 07:38 UTC+7
Đánh giá về quý IV/2019, 87,9% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên hoặc giữ ổn định so với quý III.

Theo Tổng cục Thống kê, khu vực doanh nghiệp FDI lạc quan nhất với 85,5% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên và giữ ổn định. Cùng tỷ lệ này, khu vực doanh nghiệp nhà nước là 77%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 80,6%.

 [Infographic] 87,9% DN chế biến, chế tạo lạc quan về sản xuất kinh doanh quý IV/2019

Theo TTXVN

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật