Kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm toán

PV | 08/01/2020, 16:01

Sáng 8/1, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm toán. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Xử lý tài chính trên 72.000 tỷ đồng

Báo cáo kết quả kiểm toán 2019, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, trong năm qua, ngành Kiểm toán đã hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2019, các báo cáo kiểm toán đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, kết quả xử lý tài chính đến ngày 31/12/2019 là 72.837 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách nhà nước 10.276 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 16.829 tỷ đồng, kiến nghị khác là 45.732 tỷ đồng; KTNN cũng đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản, nhằm khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách tránh thất thoát, lãng phí; chủ động gửi UBTVQH, Chính phủ, Quốc hội ý kiến đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 để Quốc hội xem xét, quyết định.

Kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm toán

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TTX)

KTNN cũng đã cung cấp 82 báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng; chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 31/12/2019, các đơn vị được kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã thực hiện 63.102 tỷ đồng, đạt 70,4% tổng số kiến nghị xử lý tài chính; đã thực hiện theo kiến nghị của KTNN sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 19 văn bản; tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm 29 tập thể và cá nhân theo quy định.

Bên cạnh đó, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, như: kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý tài chính mặc dù có nhiều nỗ lực, số thu tuyệt đối lớn (63.102 tỷ đồng), nhưng về tỷ lệ thực hiện vẫn còn thấp hơn (đạt 70,4%) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán mặc dù có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu...
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, KTNN sẽ tổ chức thực hiện 158 cuộc kiểm toán, phấn đấu đảm bảo tiến độ, kết quả, hiệu quả và chất lượng.

Theo đó, KTNN sẽ xây dựng phương án tổ chức kiểm toán năm 2020 khoa học và hiệu quả, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động kiểm toán tới các hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm toán; tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp về tuân thủ pháp luật để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành và sử dụng tài chính công, tài sản công; tập trung nhân lực và thời gian phù hợp phân tích, đánh giá các sai phạm, hạn chế, bất cập của chủ trương hoặc lỗ hổng cơ chế, chính sách; đi sâu phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; tập trung đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ.

Phải kiên quyết với những sai phạm

Cũng theo Tổng KTNN, năm 2020 đơn vị này sẽ chú trọng tăng cường cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động; tập trung nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của từng cấp quản lý thông qua việc bám sát tình hình kiểm toán thực tế, duy trì tốt chế độ báo cáo tiến độ và kết quả kiểm toán; đổi mới phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán; chú trọng cập nhật, đánh giá thông tin đến thời điểm kiểm toán nhằm nâng cao tính thời sự, khả thi của các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm toán

Quang cảnh hội nghị (Ảnh:TTX)

KTNN tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN, trọng tâm là ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015, xây dựng và ban hành quy định mới theo Luật KTNN sửa đổi, bổ sung, như: Quy định về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động KTNN; Quy định về xác minh đối chiếu..

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, KTNN đã ngày càng tạo được niềm tin với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thể hiện rõ nét vai trò của mình, hỗ trợ tích cực cho hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các kết quả kiểm toán là căn cứ quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định và giám sát các nội dung về ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, năm 2020, KTNN cần chủ động phối hợp và cung cấp các thông tin kịp thời, xác thực phục vụ hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, HĐND các địa phương và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các nội dung phục vụ cho đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Toàn ngành và từng Kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, trách nhiệm, trung thực, bảo đảm nguyên tắc “hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; đồng thời không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động; bảo đảm công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ; phân tích, đánh giá chính xác nguyên nhân để có giải pháp tăng tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

KTNN khẩn trương triển khai kế hoạch thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN để các quy định của Luật sớm đi vào cuộc sống; đồng thời rà soát các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan đến hoạt động KTNN nhằm tổ chức thực hiện một cách hiệu quả; tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH tại phiên họp thứ 40 vừa qua, thể hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng liên quan đến sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay và cập nhật tinh thần của các dự thảo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp tới. Sau khi hoàn thiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và phê duyệt.

KTNN cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; kiện toàn công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ công chức, Kiểm toán viên trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức, kinh nghiệm phong phú, tính chiến đấu cao, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, sâu sát, thận trọng.

Cùng với đó, KTNN cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát trong hoạt động công vụ; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, những biểu hiện sai trái, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ…

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm toán