Chính trị

Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Duy Tuấn 10/07/2024 - 10:12

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng nay (10/7), Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc nhằm cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 8

Theo đó, trong 1,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về công tác giám sát gồm: Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024; cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và công tác chuẩn bị Diễn đàn.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp; xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

Xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và xây dựng pháp luật

Phát biểu khai mạc phiên họp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2022 đã được phân bổ; các bộ, ngành, địa phương cũng đang triển khai thực hiện nhưng tiến độ vẫn còn rất chậm. Vừa qua, Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2023 để Chính phủ phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện các dự án, công trình cấp bách, quan trọng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024. Đặc biệt, Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao và Diễn đàn pháp luật và công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn.

"Đây là những hoạt động mới, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức theo tinh thần "đúng vai, thuộc bài". Chúng ta tổ chức tốt hai Diễn đàn này nhằm phục vụ Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và xây dựng pháp luật", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, giám sát phải trúng, đúng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, phát huy những mặt tốt, ưu điểm, đồng thời chỉ ra những mặt cần rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; từ đó đưa ra những định hướng để qua giám sát, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết, Chính phủ, các bộ, ngành sẽ chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, phải ngày càng phát huy được vai trò của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện Kỳ họp thứ Bảy. Đây là Kỳ họp có nội dung nhiều nhất, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua 27 ngày rưỡi, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình, nội dung nghị sự. Ngay sau Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã đi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, "tại Phiên họp này, chúng ta sẽ đánh giá toàn diện kết quả Kỳ họp về chương trình, nội dung, công tác điều hành, tổ chức, phục vụ, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho Kỳ họp, từ đó, đúc kết những vấn đề tiếp tục phát huy và những vấn đề cần rút kinh nghiệm. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý những kiến nghị, đề xuất của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, MTTQ Việt Nam... để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Kỳ họp thứ Tám và các Kỳ họp tiếp theo".

Đối với việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng trên tinh thần tiếp tục chủ động, từ sớm, từ xa hơn nữa các công việc chuẩn bị của Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

"Chuẩn bị sớm, tốt thì chúng ta sẽ bảo đảm về hồ sơ tài liệu các nội dung trình Quốc hội với chất lượng được nâng lên. Kỳ họp thứ Bảy vừa qua, chúng ta khắc phục thêm một bước về tiến độ gửi báo cáo, tài liệu. Kỳ họp tới phải tiến bộ hơn nữa để tổ chức Kỳ họp thành công tốt đẹp", Chủ tịch Quốc hội nói.

Với thời gian chỉ 1,5 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan phát huy kết quả những phiên họp trước, nghiên cứu kỹ lưỡng, cho ý kiến rõ ràng để các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thành tốt các nội dung trong chương trình phiên họp thường kỳ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội