Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Xuân Lan | 28/10/2020, 11:28

Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Trí tuệ-Kỷ cương-Nêu gương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc sáng nay (28/10).

dang-uy-khoi.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc sáng nay (28/10).

Tham dự Đại hội có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình;…

Dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 82.000 đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có vai trò, vị trí quan trọng, bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các viện nghiên cứu khoa học nền tảng của đất nước, các cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ sở đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

son_minh_thang.jpg
Ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ Khối cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên.

Báo cáo chính trị Đại hội nêu rõ, trong bối cảnh sự biến đổi của tình hình thế giới, khu vực tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới ở nước ta, đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Ðảng bộ Khối đòi hỏi năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức đảng cần nâng lên ở mức độ cao hơn. Trong đó, xây dựng Ðảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ chính trị then chốt.

Nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ðảng bộ Khối tập trung vào ba đột phá: Hoàn thiện đồng bộ, khoa học, hợp lý về tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành đối với toàn Ðảng bộ Khối, trước hết là sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ðảng ủy Khối theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tập trung vào công tác xây dựng Ðảng.

Các cấp ủy trong Ðảng bộ Khối tích cực phối hợp trong việc cụ thể hóa tham mưu, đề xuất thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về công tác cán bộ, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ theo Quy định 105-QiÐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị; xây dựng quy chế, quy trình về thẩm định, nhận xét, đánh giá cán bộ theo phân cấp và thuộc thẩm quyền của các cấp ủy trong Ðảng bộ Khối.

Phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung ưu tiên lãnh đạo công tác nghiên cứu, tham mưu và chủ động tham gia thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, hình thành chiến lược, chính sách, đi tắt đón đầu phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.

Tại Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung: Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Bài liên quan
Việt Nam trân trọng các ý kiến đề xuất của LHQ vào văn kiện của Đại hội XIII của Đảng
Việt Nam đang lấy ý kiến của toàn dân về các văn kiện của Đại hội, “trong quá trình này, chúng tôi luôn trân trọng các ý kiến đề xuất, tư vấn, kinh nghiệm quốc tế của các cơ quan LHQ”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương