Báo Công lý
Thứ Năm, 09/4/2020
KQXS3M 30-5 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2019 KQXS3M 30-5 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay thứ 5 ngày 30/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.

Kết quả Xổ số

XSQT 30-5 - KQXSQT 30-5 - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 30 tháng 5 năm 2019
XSQT 30-5 - KQXSQT 30-5 - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 30 tháng 5 năm 2019
21:00 29/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Quảng Trị hôm nay thứ 5 ngày 30/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
MEGA 645 thứ 4 - Kết quả xổ số VIETLOTT MEGA 645 ngày 29-5-2019
MEGA 645 thứ 4 - Kết quả xổ số VIETLOTT MEGA 645 ngày 29-5-2019
21:35 28/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số điện toán tự chọn MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019 từ lúc 18h00 – 18h30p, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
KQXS3M 29-5 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2019
KQXS3M 29-5 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2019
21:30 28/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
XSST 29-5 - KQXSST 29-5 - Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29 tháng 5 năm 2019
XSST 29-5 - KQXSST 29-5 - Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 29 tháng 5 năm 2019
21:25 28/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSDN 29-5 - KQXSDN 29-5 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 29 tháng 5 năm 2019
XSDN 29-5 - KQXSDN 29-5 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 29 tháng 5 năm 2019
21:20 28/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSCT 29-5 - KQXSCT 29-5 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 29 tháng 5 năm 2019
XSCT 29-5 - KQXSCT 29-5 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 29 tháng 5 năm 2019
21:15 28/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
KQXSDNG 29-5 – XSDNA 29-5 – Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29 tháng 5 năm 2019
KQXSDNG 29-5 – XSDNA 29-5 – Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 29 tháng 5 năm 2019
21:10 28/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Đà Nẵng hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSKH 29-5 - KQXSKH 29-5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29 tháng 5 năm 2019
XSKH 29-5 - KQXSKH 29-5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29 tháng 5 năm 2019
21:05 28/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Khánh Hòa hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
MAX 3D 29-5 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 4 ngày 29-5-2019
MAX 3D 29-5 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 4 ngày 29-5-2019
21:00 28/5/2019
Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số tự chọn MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 29/5/2019 bắt đầu từ lúc 18h00, xem lại kết quả XS MAX 3D của kỳ quay thưởng trước đó nhanh, chính xác.
MAX 4D thứ 3 – Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 4D ngày 28 tháng 5 năm 2019
MAX 4D thứ 3 – Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 4D ngày 28 tháng 5 năm 2019
21:45 27/5/2019
Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số tự chọn MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019 bắt đầu từ lúc 18h00, xem lại kết quả của kỳ quay thưởng trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
POWER 655 thứ 3 - Kết quả xổ số VIETLOTT POWER 655 ngày 28-5-2019
POWER 655 thứ 3 - Kết quả xổ số VIETLOTT POWER 655 ngày 28-5-2019
21:40 27/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số điện toán tự chọn POWER 6/55 hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019, xem lại kết quả VIETLOTT POWER 6/55 của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
KQXS3M 28-5 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2019
KQXS3M 28-5 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 28 tháng 5 năm 2019
21:35 27/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
XSVT 28-5 - KQXSVT 28-5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 28 tháng 5 năm 2019
XSVT 28-5 - KQXSVT 28-5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 28 tháng 5 năm 2019
21:30 27/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
KQXSBL 28-5 – XSMH 28-5 – Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 5 năm 2019
KQXSBL 28-5 – XSMH 28-5 – Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 5 năm 2019
21:27 27/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSBT 28-5 - KQXSBT 28-5 - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 5 năm 2019
XSBT 28-5 - KQXSBT 28-5 - Kết quả xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 5 năm 2019
21:26 27/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Bến Tre hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSDLK 28-5 - KQXSDLK 28-5 - Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 28 tháng 5 năm 2019
XSDLK 28-5 - KQXSDLK 28-5 - Kết quả xổ số Đắc Lắc ngày 28 tháng 5 năm 2019
21:26 27/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Đắc Lắc hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSQNM 28-5 - KQXSQNM 28-5 - Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28 tháng 5 năm 2019
XSQNM 28-5 - KQXSQNM 28-5 - Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28 tháng 5 năm 2019
21:26 27/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Quảng Nam hôm nay thứ 3 ngày 28/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
MAX 3D 27-5 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 2 ngày 27-5-2019
MAX 3D 27-5 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 2 ngày 27-5-2019
21:25 26/5/2019
Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số tự chọn MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 27/5/2019 bắt đầu từ lúc 18h00, xem lại kết quả XS MAX 3D của kỳ quay thưởng trước đó nhanh, chính xác.
XSPY 27-5 – KQXSPY 27-5 – Kết quả xổ số Phú Yên ngày 27 tháng 5 năm 2019
XSPY 27-5 – KQXSPY 27-5 – Kết quả xổ số Phú Yên ngày 27 tháng 5 năm 2019
21:20 26/5/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Phú Yên hôm nay thứ 2 ngày 27/5/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
Sự kiện nổi bật