Báo Công lý
Thứ Sáu, 20/9/2019
MAX 3D 20-9 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 6 ngày 20-9-2019 MAX 3D 20-9 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 6 ngày 20-9-2019
Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số tự chọn MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 20/9/2019 bắt đầu từ lúc 18h00, xem lại kết quả XS MAX 3D của kỳ quay thưởng trước đó nhanh, chính xác.

Kết quả Xổ số

XSVL 20-9 - KQXSVL 20-9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 20 tháng 9 năm 2019
XSVL 20-9 - KQXSVL 20-9 - Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 20 tháng 9 năm 2019
21:05 19/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Vĩnh Long hôm nay thứ 6 ngày 20/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
KQXS3M 20-9 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2019
KQXS3M 20-9 – Kết quả xổ số 3 miền hôm nay ngày 20 tháng 9 năm 2019
21:00 19/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hôm nay thứ 6 ngày 20/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
MAX 4D thứ 5 – Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 4D ngày 19 tháng 9 năm 2019
MAX 4D thứ 5 – Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 4D ngày 19 tháng 9 năm 2019
21:35 18/9/2019
Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số tự chọn MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019 bắt đầu từ lúc 18h00, xem lại kết quả của kỳ quay thưởng trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
POWER 655 thứ 5 - Kết quả xổ số VIETLOTT POWER 655 ngày 19-9-2019
POWER 655 thứ 5 - Kết quả xổ số VIETLOTT POWER 655 ngày 19-9-2019
21:30 18/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số điện toán tự chọn POWER 6/55 hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019, xem lại kết quả VIETLOTT POWER 6/55 của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
XSQT 19-9 - KQXSQT 19-9 - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 19 tháng 9 năm 2019
XSQT 19-9 - KQXSQT 19-9 - Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 19 tháng 9 năm 2019
21:25 18/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Quảng Trị hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSQB 19-9 - KQXSQB 19-9 - Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 19 tháng 9 năm 2019
XSQB 19-9 - KQXSQB 19-9 - Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 19 tháng 9 năm 2019
21:20 18/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Quảng Bình hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
KQXSBDI 19-9 - XSBDH 19-9 - Kết quả xổ số Bình Định ngày 19 tháng 9 năm 2019
KQXSBDI 19-9 - XSBDH 19-9 - Kết quả xổ số Bình Định ngày 19 tháng 9 năm 2019
21:15 18/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Bình Định hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSBTH 19-9 - KQXSBTH 19-9 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 9 năm 2019
XSBTH 19-9 - KQXSBTH 19-9 - Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 19 tháng 9 năm 2019
21:10 18/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSAG 19-9 - KQXSAG 19-9 - Kết quả xổ số An Giang ngày 19 tháng 9 năm 2019
XSAG 19-9 - KQXSAG 19-9 - Kết quả xổ số An Giang ngày 19 tháng 9 năm 2019
21:05 18/9/2019
Trực tiếp tiếp kết quả xổ số kiến thiết An Giang hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSTN 19-9 - KQXSTN 19-9 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 19 tháng 9 năm 2019
XSTN 19-9 - KQXSTN 19-9 - Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 19 tháng 9 năm 2019
21:00 18/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
KQXSDNG 18-9 – XSDNA 18-9 – Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18 tháng 9 năm 2019
KQXSDNG 18-9 – XSDNA 18-9 – Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 18 tháng 9 năm 2019
21:35 17/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Đà Nẵng hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSKH 18-9 - KQXSKH 18-9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 18 tháng 9 năm 2019
XSKH 18-9 - KQXSKH 18-9 - Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 18 tháng 9 năm 2019
21:30 17/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung đài Khánh Hòa hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
XSCT 18-9 - KQXSCT 18-9 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 18 tháng 9 năm 2019
XSCT 18-9 - KQXSCT 18-9 - Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 18 tháng 9 năm 2019
21:25 17/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
MAX 3D 18-9 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 4 ngày 18-9-2019
MAX 3D 18-9 - Kết quả xổ số VIETLOTT MAX 3D thứ 4 ngày 18-9-2019
21:20 17/9/2019
Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số tự chọn MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019 bắt đầu từ lúc 18h00, xem lại kết quả XS MAX 3D của kỳ quay thưởng trước đó nhanh, chính xác.
MEGA 645 thứ 4 - Kết quả xổ số VIETLOTT MEGA 645 ngày 18-9-2019
MEGA 645 thứ 4 - Kết quả xổ số VIETLOTT MEGA 645 ngày 18-9-2019
21:15 17/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số điện toán tự chọn MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019 từ lúc 18h00 – 18h30p, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh hơn, chính xác hơn.
XSDN 18-9 - KQXSDN 18-9 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 9 năm 2019
XSDN 18-9 - KQXSDN 18-9 - Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 18 tháng 9 năm 2019
21:10 17/9/2019
Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019, xem lại kết quả của nhiều ngày trước đó nhanh chóng, chính xác hơn.
Sự kiện nổi bật