Tài chính - Ngân hàng

KBNN huy động 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2024

Trang Nhi 31/01/2024 - 09:02

Kho bạc nhà nước đã có kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kế hoạch năm 2024, đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước đã có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà tạo lập thị trường. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2024, Kho bạc Nhà nước cho biết, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2024 là 400.000 tỷ đồng, bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

tpcp.jpg
KBNN huy động 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2024

Kho bạc Nhà nước cho biết trong quý I năm 2024 sẽ thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ với khối lượng là 127 nghìn tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng mức phát hành 127.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Theo KBNN, khối lượng huy động từ đầu năm đến ngày 24/01/2024 là 16.502 tỷ đồng với kỳ hạn phát hành bình quân là 13,35 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,19%/năm.

Toàn hệ thống sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách Trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn qua phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách Trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu Chính phủ.

Đồng thời, việc huy động vốn sẽ tiếp tục được tập trung vào kỳ hạn dài từ 05 năm trở lên, đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu Chính phủ đạt từ 9 - 11 năm, theo đúng Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đặt ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
KBNN huy động 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong năm 2024