Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vừa kiện toàn các chức danh lãnh đạo khóa mới gồm Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch và 13 Ủy viên Thường vụ Quốc hội. Trong đó, 14 nhân sự tái cử và bốn gương mặt mới.

danhsachuvbtvqh.jpg