Tư vấn pháp luật

Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm y tế hộ gia đình online

B. Anh 26/05/2024 - 15:33

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình online qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

anh-minh-hoa.jpg
Ảnh minh họa

Bạn đọc Thế Chung hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại 1 doanh nghiệp ở tỉnh khác, nay tôi nghỉ việc, muốn tham gia BHYT theo hộ gia đình. Xin hỏi, mẹ tôi tham gia BHYT theo hộ gia đình đã lâu, giờ tôi tham gia đóng BHYT theo hộ gia đình thì có được giảm trừ mức đóng không? Nếu được thì đăng ký online như thế nào?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quy định người có tên trong cùng một gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng BHYT được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Đối chiếu quy định nêu trên, khi ông và các thành viên hộ gia đình tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính thì được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định. Ông tới tổ chức dịch vụ thu hoặc cơ quan BHXH, cung cấp mã số BHXH, đóng tiền để được cấp thẻ BHYT theo quy định.

Ngoài ra, ông có thể đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình online:

- Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxaho...).

anh-1.png
Người dân có thể đăng ký BHYT hộ gia đình online qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH.

- Bước 2: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 01-TK trên Cổng Dịch vụ công cho cá nhân hoặc các thành viên của hộ gia đình tham gia BHYT trong cùng một lần kê khai và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

- Bước 3: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai.

Đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình: Phần mềm xác định nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú (cấp tỉnh, cấp huyện), xác thực thông tin của chủ hộ, các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký thường trú hoặc tạm trú với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác định thứ tự tham gia BHYT của từng thành viên được giảm trừ mức đóng trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú hoặc xác thực thông tin của chủ hộ chưa đóng đúng hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú, tạm trú với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại Bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

- Bước 4: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng ngay khi giao dịch thành công.

- Bước 5: Người tham gia nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng dẫn đăng ký bảo hiểm y tế hộ gia đình online